Now showing items 1-8 of 8

  • Aritmetika v číselných soustavách se zápornou bází 

   Author: Vávra Tomáš; Supervisor: Masáková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Lokalizace kořenů polynomů s celočíselnými koeficienty 

   Author: Pavla Veselá; Supervisor: Masáková Zuzana; Opponent: Vávra Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Tato práce se zabývá charakterizací komplexních Pisotových čísel nízkého stupně. V teoretické části jsou představeny různé metody lokalizace kořenů polynomů v závislosti na tvaru jejich koeficientů, mimo jiné i Schurovo-Cohnovo ...
  • Palindromy ve slovech kódujících výměnu tří intervalů 

   Author: Kadlec Ondřej; Supervisor: Ambrož Petr; Opponent: Masáková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-25)
   Tato práce se zabývá palindromy ve slovech kódujících výměnu 3 intervalů (tzv. 3iet slova). V praktické části je popsán výpočetní program sloužící k nalezení počtu všech palindromů délky maximálně n ve 3iet slovech. V ...
  • Redundance v číselných systémech 

   Author: Vlašic Oldřich; Supervisor: Masáková Zuzana; Opponent: Ambrož Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-08)
   V této práci budeme zkoumat lineární číselné soustavy. Na začátek uvedeme někter é výsledky o balancované dvojkové soustavě. Pak se budeme zabývat Fibonacciho číselnou soustavou nad abecedou {0, 1, 2}. Ukážeme kritérium ...
  • Řetězové zlomky založené na beta-celých číslech 

   Author: Kolář Jakub; Supervisor: Masáková Zuzana; Opponent: Kupsa Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Spektra pisotovských čísel a jejich invariance na substituci 

   Author: Pastirčáková Kateřina; Supervisor: Starosta Štěpán; Opponent: Masáková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Voronoiova dláždění a Cut-and-Project množiny 

   Author: Šubert Eduard; Supervisor: Ambrož Petr; Opponent: Masáková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-10)
  • Voronoiovské a delonovské dláždění roviny 

   Author: Flusser Martin; Supervisor: Pelantová Edita; Opponent: Masáková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)