Now showing items 1-20 of 32

  • Adversariální strojové učení a teorie her 

   Author: Dominik Šepák; Supervisor: Pevný Tomáš; Opponent: Oberhuber Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Tato práce se zaměřuje na aplikaci teorie her, zejména pak Double Oracle algoritmu, v oblasti adversariálního strojového učení. V průběhu práce jsou vysvětleny některé základní pojmy z oblasti dopředných neuronových sítí ...
  • Algoritmy strojového učení pro aproximaci inverzních matic 

   Author: Viktor Bílek; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Škardová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Bakalářská práce se zabývá novým modelem strojového učení diferenciálními neuronovými sítěmi. Tento model nahrazuje diskrétní vrstvy klasické neuronové sítě obyčejnou diferenciální rovnicí. V první části práce je shrnut ...
  • Analýza pohybu srdeční komory z MRI 

   Author: Kučera Slavomír; Supervisor: Oberhuber Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Apriorní informace pro segmentaci medicínských dat 

   Author: Cvrček Vojtěch; Supervisor: Oberhuber Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-08)
  • Aritmetika s vysokou přesností na GPU 

   Author: Novotný Matěj; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Klement Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-04)
  • Detekce překrývajících se komunit ve složitých sítích 

   Author: Zikmund Tomáš; Supervisor: Mařík Radek; Opponent: Oberhuber Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-30)
   Tato bakalářská práce nastiňuje problematiku analýzy dat pomocí detekce komunit ve složitých sítích. V práci jsou popsány vybrané metody detekce nepřekrývajících se a překrývajících se komunit, jak na unipartitních grafech, ...
  • Implementace algoritmů pro modelování vývoje hladkých křivek 

   Author: Sobotík Tomáš; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Kolář Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-10)
  • Implementace maticových řešičů na GPU 

   Author: Černý Martin; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Žabka Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Implementace numerických schémat pro simulaci nevazkého stlačitelného proudění 

   Author: Schäfer Jan; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Fučík Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-30)
   Tato práce se zabýva implementací Laxova-Friedrichsova schématu pro transportní rovnici a Eulerovy rovnice v jedné dimenzi a ve dvou dimenzích. Popsán je obecný princip zákona zachování a odvození zákonů zachování použitých ...
  • Implementace numerických schémat pro simulaci stlačitelného turbulentního proudění 

   Author: Jan Schäfer; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Klement Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Tato práce se zabývá implementací schémat typu upwind založenýchna Setgerovu-Warmingovu dělení toku, Van Leerovu dělení toku a schématu AUSM+, která jsou implementována pro výpočcty modelů turbulencí. Předmětné modely jsou ...
  • Implementace řešiče Navierových-Stokesových rovnic pomocí metody konečných prvků 

   Author: Habásko Petr; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Žabka Vítězslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-08)
  • Implementace řešičů řídkých matic na GPU 

   Author: Klement Vladimír; Supervisor: Oberhuber Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Konfigurační systém Freeconf 

   Author: Pekař Miloslav; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Fabián David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-14)
  • Konfigurační systém Freeconf a jeho nasazení 

   Author: Fous Martin; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Klement Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Matematické modelování subsonického proudění okolo překážek pomocí metody Lattice--Boltzmann na GPU 

   Author: Eichler Pavel; Supervisor: Fučík Radek; Opponent: Oberhuber Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-07)
   Tato práce je teoretickým úvodem do numerické metody Lattice?Boltzmann pro simulaci proudění nestla čitelné, Newtonovské tekutiny v izotermálním systému. Hlavním cílem je uvést čtenáře do základní problematiky týkající se ...
  • Numerické metody pro segmentaci medicínských dat 

   Author: Solovská Kateřina; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Klement Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-07)
   Tato práce se zabývá metodami pro zpracování obrazu. Rozebrány jsou metody pro odstraňování šumu pomocí minimalizace gradientu, vrstevnicové metody pro odstraňování šumu a detekci hran a metoda segmentace obrazu pomocí ...
  • Paralelizace řešení nelineárních evolučních úloh 

   Author: Klement Vladimír; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Frolkovič Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-20)
   Práce se zabývá paralelizací řešičů nelineárních evolučních úloh na GPU. V práci jsou zpracovány tři úlohy: segmentace obrazu pomocí Level-set metody, nestlačitelné Navierovo-Stokesovo proudění ve 2D a 3D. Každá z těchto ...
  • Paralelní implementace fuzzy filtrů ve zpracování obrazu na GPU 

   Author: Horký Ladislav; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Máca Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-04)
  • Paralelní řešiče pro systémy lineárních rovnic 

   Author: Kaňuk Jakub; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Klement Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-09)
   Systémy lineárních rovnic jsou základem linearní algebry a řešení takových systémů je vyžadováno mnoha odvětvími vědy a výzkumu. Pro všechny takové výpočty by jistě bylo příhodné, aby probíhaly rychleji se zachováním jisté ...
  • Pokročilé metody degenerované difuze při počítačovém zpracování obrazu 

   Author: Kutil Balázs; Supervisor: Beneš Michal; Opponent: Oberhuber Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)