Now showing items 1-1 of 1

    • Optimalizace založená na hledání minimálního řezu v grafech 

      Author: Saidlová Lenka; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Jamriška Ondřej
      Mnoho problému počítačového vidění a grafiky lze formulovat jako problém minimalizace energie. V této práci se zaměřujeme na vylepšení algoritmu, který řeší minimalizaci energie pro dvě značky přes řezy v grafu a jeho ...