Now showing items 1-1 of 1

    • Air Traffic Control Simulation in Terminal Area 

      Author: Straka Jan; Supervisor: Volf Přemysl; Opponent: Kopřiva Štěpán
      Tato práce se zabývá rozšířením multi-agentního simulačního software AgentFly o modul, který umožňuje simulovat řízení letového provozu v terminální oblasti. Nejdříve jsou analyzovány procedury pro řízení letového provozu ...