Now showing items 1-1 of 1

    • Zobrazování vnitřní struktury složitých 3D těles pomocí průhlednosti 

      Author: Pastýřík Tomáš; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Bittner Jiří
      Tato práce se zabývá problémem zobrazování částečně průhledných objektů a jeho vylepšení pomocí modulace průhlednosti za účelem odhalení vnitřních struktur 3D těles. Implementovali jsme metodu Illustration Buffer řešící ...