Now showing items 1-1 of 1

    • Webový framework pro prezentaci dat na klientské straně 

      Author: Procházka Kamil; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Šebek Jiří
      Tato práce si klade za cíl návrh a implementaci rozšíření knihovny AspectFaces, aby byla použitelná pro generování adaptivního, kontextově závislého metamodelu, přenositelného pomocí RESTových služeb. A samotné vytvoření ...