Now showing items 1-17 of 17

  • Animace chemických reakcí 

   Author: Hřebačka Filip; Supervisor: Sloup Jaroslav; Opponent: Čmolík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dvojúrovňové vykreslování volumetrických dat 

   Author: Groll Jakub; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Slavík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato diplomová práce se zabývá metodou vykreslování volumetrických dat, která umožňuje kombinovat různé vizualizační techniky při akumulaci barvy a průhlednosti podél paprsku. Cílem práce je seznámit čtenáře s mechanismem ...
  • Efektivní zadávání textů prostřednictvím televizních rozhraní 

   Author: Panchártek Jan; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Čmolík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Tato diplomová práce pojednává o problematice zadávání textů do televizních rozhraní. V první části analyzuje preference jednotlivých uživatelů při psaní textů na televizorech. Následně práce zkoumá již existující řešení. ...
  • Ilustrace pohybu mechanických součástí 

   Author: Štětovská Markéta; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Ilustrativní explodování 3D modelu 

   Author: Uher Jiří; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Sloup Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Ilustrativní vizualizace primárního okruhu jaderné elektrárny 

   Author: Petr Brachaczek; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   V této diplomové práci řeším komplexní metody ilustračních technik pro zobrazení složitých objektů sestavených z mnoha částí. Kombinuji různé ilustrační techniky, dynamicky umisťované popisky komponent spolu s vhodným ...
  • Integrace interních a externích popisků 

   Author: Václav Pavlovec; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato diplomová práce se zabývá automatickým rozmístěním popisků. Popisky mohou být umístěny přes daný objekt (angl. Internal Labelig) či vedle daného objektu (angl. External Labeling), přičemž jsou s ním spojeny čárou. V ...
  • Návrh a implementace software pro test percepce průhlednosti 

   Author: Kuběnová Eliška; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou nefotorealistických metod pro vykreslování 3D objektů, které se snaží zlepšit percepci faktorů: tvar, vzdálenost a uspořádání dle vzdálenosti od kamery, a jejich možnými kombinacemi. ...
  • Návrh uživatelského rozhraní pro dotykovou odpovídací jednotku k interkomu 

   Author: Kateřina Koutová; Supervisor: Rubáš Marek; Opponent: Čmolík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato práce se věnuje návrhu uživatelského rozhraní pro odpovídací jednotku k interkomu. Návrh byl založen na rešerši podobných zařízení tohoto typu, včetně průzkumu mezi současnými a potencionálními uživateli, a na základě ...
  • Prototyp konzistentního multimodálního uživatelského rozhraní pro Windows OS 

   Author: Kolařík Jan; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Čmolík Ladislav
   Tato práce se zabývá historií uživatelských rozhraních v operačních systémech Microsoft Windows a popisuje historické souvislosti, které vedly Microsoft k uvedení multimodálního uživatelského rozhraní ve verzi Windows 8. ...
  • Rozšiřitelný zobrazovací řetězec založený na odloženém stínování 

   Author: Šimek Daniel; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Čmolík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Systém dispečerského řízení a sběru dat v těžebním průmyslu 

   Author: Látal Tomáš; Supervisor: Řezáč Martin; Opponent: Čmolík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Uživatelské rozhraní pro multimediální přehrávač Spinetix HMP100 

   Author: Hlinka Jiří; Supervisor: Holas Tomáš; Opponent: Čmolík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vizualizace n-rozměrných heterogenních dat 

   Author: Janda Martin; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato diplomová práce se věnuje návrhu a implementaci aplikace pro vizualizaci n-rozměrných heterogenních dat. Nejdřív jsou zde analyzovány metody, které se pro vizualizaci n-rozměrných dat používají, a jsou popsány jejich ...
  • Vizualizace procesorového a paměťového zatížení cloudu 

   Author: Kovařovic Karel; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Práce se věnuje vizualizaci serverového cloudu, konkrétně vizualizaci paměťového a procesorového zatížení jednotlivých virtuálních strojů ve vztahu k vlastnímu serveru. Za tímto účelem je nejprve podrobně analyzována ...
  • Vizualizace síťových toků v infrastruktuře cloudu 

   Author: Podaný Pavel; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Cloudové počítačové systémy v moderním světě dosahující stále větší presence a komplexnosti a mnohé z nich obsahují stovky či tisíce unikátních vnitřních sítí. Kvalitní monitoring takovéto infrastruktury poté může být ...
  • Zobrazování vnitřní struktury složitých 3D těles pomocí průhlednosti 

   Author: Pastýřík Tomáš; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Bittner Jiří
   Tato práce se zabývá problémem zobrazování částečně průhledných objektů a jeho vylepšení pomocí modulace průhlednosti za účelem odhalení vnitřních struktur 3D těles. Implementovali jsme metodu Illustration Buffer řešící ...