Zobrazují se záznamy 1-20 z 349

  • Rozšířená realita s využitím 360 panoramat 

   Autor: Jan Hamet; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Čmolík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Tato bakalářská práce pojednává o využití mobilních knihoven pro rozšířenou realitu při zobrazování 360° panoramat Langweilova papírového modelu Staré Prahy z 19. století. V úvodní analýze jsou nejdříve rozebrány dostupné ...
  • VR vizualizace černé díry s využitím sférické kamery 

   Autor: Jakub Peleška; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Bursa Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Předmětem této bakalářské práce je proces vizualizace černých děr. Pro zvýšení prožitku uživatele je použita VR technologie se sférickým videem. Důraz je kladen na nízkou výpočetní náročnost za účelem kvalitního zážitku ...
  • Procedurální generování prostředí pro videohry 

   Autor: Jan Kutálek; Vedoucí práce: Bittner Jiří; Oponent práce: Čmolík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   V herním prumyslu je spousta vecí, které vyžadují hodne casu a prostredku. Proto se tato prace soustredí na procedurální generování obsahu do video her, presneji na generování herních úrovních typu bludište, na které je ...
  • Materiály v počítačové grafice 

   Autor: Tomáš Cicvárek; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Téma této práce zahrnuje popis formátů používaných v real-time grafickém zobrazování herního enginu Unity a fotorealistického vykreslovacího softwaru Octane firmy Otoy, který slouží jako offline vykreslovací software ...
  • Vizualizace učení neuronových sítích 

   Autor: Alikhan Anuarbekov; Vedoucí práce: Kunc Vladimír; Oponent práce: Šerých Jonáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a vizualizací učení neuronových sítí ve formě ztrátové funkce. První část této práce je teoretický základ hlubokého učení. Druhá část je zkoumání povrchu ztrátové funkce v závislosti ...
  • Modelování 3D animací avatarů ve výukové hře 

   Autor: Yanina Arameleva; Vedoucí práce: Novák Daniel; Oponent práce: Mráz Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato práce se zabývá vytvářením animací stárnutí 3D avatarů a implementováním komplikací způsobených cukrovkou pro výukovou hru MyDiabetic. Ve výsledku jsou vytvořeny plynulé animace stárnutí postaviček pro použití v průběhu ...
  • Sledování paprsku v réalném čase v Unity 

   Autor: Bohumil Bednář; Vedoucí práce: Bittner Jiří; Oponent práce: Pospíšil Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Práce se zabývá zmapováním možností sledování paprsku v reálném čase v Unity a chováním této funkce v herním nasazení.
  • Nácvik každodenních činností ve VR 

   Autor: Jan Tošner; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Žákovská Uršula
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Tento dokument je bakalářská práce Jana Tošnera. Její cílem bylo vytvoření aplikace pro lidi, kteří mají problémy s každodenními činnostmi. Ta by jim měla pomoci se znovu začlenit do společnosti V analýze jsou rozebrány ...
  • Manipulátory pro editaci transformačních matic a skriptování v I3T 

   Autor: Daniel Gruncl; Vedoucí práce: Sloup Jaroslav; Oponent práce: Felkel Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Cílem této práce je návrh manipulátorů interaktivní úpravy transformačních a projekčních matic a začlenění těchto manipulátorů do pro nástroj pro výuku transformací I3T. Návrh je učiněn na základě prostudování manipulátorů ...
  • 3D logická hra z pohledu první osoby 

   Autor: Lucie Veverková; Vedoucí práce: Čmolík Ladislav; Oponent práce: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Tato práce se zabývá analýzou herních principů logických her, analýzou celkového procesu návrhu levelů a modulárních komponent, k čemu slouží a jak se vytváří, a jmenuje dvě modelovací techniky. Na základě této analýzy ...
  • Logická 3D hra 

   Autor: Petr Varga; Vedoucí práce: Čmolík Ladislav; Oponent práce: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Tato práce analyzuje proces navrhování her, mechaniky logických her a vytváření modulárních komponent. Tuto analýzu následně použiji k navržení své vlastní hry a vytvoření této hry v Unity. Následně tuto hru otestuji.
  • Přímé zobrazování procedurálních modelů 

   Autor: Alexander Temnyakov; Vedoucí práce: Bittner Jiří; Oponent práce: Káčerik Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Projekty ve oboru 3D grafiky mohou být zaměřeny na renderování obrovských scén s velkým počtem objektů. Člověk není schopen je vytvořit manuálně za krátkou dobu. Pro řešení tohoto problému objekty mohou být vytvořeny ...
  • Logická hra, kde přepínání mezi různými postavami je hlavním herním mechanismem 

   Autor: Aleksandr Murugov; Vedoucí práce: Čmolík Ladislav; Oponent práce: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Cílem tohoto projektu bylo vytvoření logické hry z pohledu první osoby, kde hráč má schopnost ovládat jiné postavy pro řešení hádanek. Herní vývoj byl předcházen analýzou existujicích podobných her jako logické hry z pohledu ...
  • Mobilní aplikace pro kontrolované pití 

   Autor: Šimon Gebauer; Vedoucí práce: Burda Václav; Oponent práce: Gabrhelík Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Cílem této práce je návrh a implementace mobilní aplikaci pro android na kontrolované pití. Nejprve se seznámíme s metodikou kontrolovaného pití, poté se zaměříme na rešerši již existujících mobilních aplikací pro android ...
  • Webový portál pro přípravu podkladů pro rozšířenou realitu 

   Autor: Michal Mráz; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Žára Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh a implementace webové aplikace pro vytváření podkladů pro rozšířenou realitu. Aplikace je vyvíjena za pomocí technologií Javascript, HTML a CSS. Pro zobrazování 3D scén používá ...
  • Sledování paprsku v réalném čase v Unreal Enginu 

   Autor: Vojtěch Vavera; Vedoucí práce: Bittner Jiří; Oponent práce: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Cílem této práce je otestovat, vyhodnotit a přednést schopnosti implementace ray tracingu v Unreal Enginu. Čtenáři jsou představeny základní principy technologie Sledování Paprsků v Reálném Čase, spolu s efekty založenými ...
  • Tvorba modulárních 3D komponent pro videohry 

   Autor: Alena Mikushina; Vedoucí práce: Bittner Jiří; Oponent práce: Čmolík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Hráči počítačových her mají stále vyšší a vyšší nároky na grafické zpracování herního světa a jeho detaily. Aby jim mohlo být vyhověno, grafici musí neustále upravovat svůj přístup a používané modelovací techniky. Jeden z ...
  • Adaptace budovatelské strategie ve virtuální realitě 

   Autor: Veronika Petrova; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Žára Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato práce se zabývá adaptací budovatelské strategie ve VR. Zaměřuje se na to, jak uskutečnit takovou hru ve VR a plně využít všeho, co nám tato platforma dovoluje. Pro průzkum této problematiky zkoumá jak již existující ...
  • Bojové hry 

   Autor: Alexandra Petrova; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Krobová Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou herních mechanik bojových her. Tuto analýzu pak využiji k návrhu a implementaci prototypu mé vlastní bojové hry. Následně vytvořím návrh designu finální hry a hru implementuji a ...
  • Zvuk ve VR 

   Autor: Jozef Skála; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Okluský Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Cieľom mojej práce bolo ozvučenie vzdelávacej VR aplikácie ESERO cesta na Mesiac vytvorenej Ing. Ondrejom Okluským. Ozvučenie má dotvoriť a celkovo zlepšiť uživateľský zážitok virtuálnej reality. Zvuk má zlepšiť komunikáciu ...