Now showing items 1-10 of 10

  • Detekce oblouku ve střídavých obvodech 

   Author: Kazim Yigit Baser; Supervisor: Šmíd Radislav; Opponent: Včelák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Cílem této práce je vyvinout detekční algoritmus pro detekci střídavého oblouku v zařízeních AFDD s využitím přímé digitalizace a strojového učení. Cena obvodů pro rychlou přímou digitalizaci stále v posledních letech klesá ...
  • Energetické úspory inteligentního systému iNELS v dřevostavbě 

   Author: Sabol Jakub; Supervisor: Tobolík Jiří; Opponent: Včelák Jan
   Táto diplomová práca sa venuje inteligentnej elektroinštalácii a automatizácii v budovách. Predstavuje súčasný stav elektroinštalácie v moderných budovách. Približuje oblasť inteligentných budov pomocou definície a klasifikuje ...
  • Energetické úspory inteligentního systému iNELS v rodinném domě 

   Author: Pastorek Tomáš; Supervisor: Tobolík Jiří; Opponent: Včelák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
   Tato diplomová práce se zabývá používáním inteligentní elektroinstalace v rodinném domě. Zaměřuje se na úspory v inteligentní elektroinstalaci s použitím komunikačních systémů iNELS a zhodnocení jejich výhod a nevýhod. Práce ...
  • Framework pro ovládání technologií budov s lokální nabídkou služeb 

   Author: Vystrčil Martin; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Včelák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a vývojem frameworku pro ovládání technologií budov s lokální nabídkou služeb v závislosti na aktuální poloze uživatele. V práci je provedena základní rešerše systémů, které jsou v době ...
  • Návrh bezdrátového senzoru pro měření vlhkosti dřevěných konstrukcí 

   Author: David Žaitlík; Supervisor: Včelák Jan; Opponent: Šmíd Radislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
   Tato práce se zabývá návrhem bateri-ově napájeného senzoru pro monitoring vlhkosti dřeva s bezdrátovou komunikací. Tento senzor je součástí systému Mois-ture Guard, který je vyvíjen na UCEEB ČVUT. Hlavní metodou pro měření ...
  • Pokročilé metody detekce automobilů s využitím měření magnetického pole 

   Author: Michaela Brejchová; Supervisor: Novotný David; Opponent: Včelák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Cílem této práce je upravit stávající prototyp magnetického senzoru pro detekci obsazenosti parkovacího místa automobilem. Změny se týkají hardwaru, ale především detekčního algoritmu. Za tímto účelem je vyzkoušeno několik ...
  • Prediktivní řízení malých hybridních solárních systémů 

   Author: Šmídek Jan; Supervisor: Včelák Jan; Opponent: Kozel Aleš
   Malé hybridní fotovoltaické systémy přináší jejich uživatelům zvýšení energetické nezávislosti a snížení nákladů za nakupovanou elektrickou energii. Tato práce se zabývá prediktivním řízením těchto systémů na základě ...
  • Senzorická platforma pro monitoring parametrů venkovního prostředí 

   Author: Martin Faltus; Supervisor: Včelák Jan; Opponent: Petrucha Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-20)
   Úlohou tejto diplomovej práce bolo navrhnúť technické riešenie a skonštruovať prototyp stanice na meranie vybraných parametrov vonkajšieho prostredia. Teoretická časť práce sa venuje popisu vplyvu životného prostredia na ...
  • Stabilizovaný tříosý cívkový systém pro kalibrace magnetometru 

   Author: Michal Dressler; Supervisor: Janošek Michal; Opponent: Včelák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Obsahem diplomové práce je návrh a vývoj systému umožňující provádění kalibrací zejména tříosých senzorů magnetického pole pomocí existujících cívkových systémů v přítomnosti magnetických variací a rušení nejen v podmínkách ...
  • Systém pro komplexní monitoring vlhkosti v budovách 

   Author: Maška Marek; Supervisor: Včelák Jan