Now showing items 1-12 of 12

  • Automatické ladění PID regulátoru pro záložní motorgenerátor 

   Author: Suchý Jakub; Supervisor: Pačes Pavel; Opponent: Taragel Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Předmětem práce je navrhnout a otestovat algoritmus, který umožní automatické nalezení regulačních konstant PID regulátoru pro dieselový motorgenerátor (APU). Algoritmus bude využívat rozhraní TCP Modbus pro sběr dat a pro ...
  • Kompaktní aerometrická sonda 

   Author: Urbaník Libor; Supervisor: Pačes Pavel; Opponent: Hospodář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Pro měření rychlosti letu, výšky letu, úhlu náběhu a úhlu vybočení letadla se obvykle používá několik přístrojů. Cílem této práce je navrhnout kompaktní zařízení bez pohyblivých částí, které zkombinuje všechny tyto funkce. ...
  • Komunikace senzorů pomocí standardu IEEE1451 

   Author: Popelka Jan; Supervisor: Pačes Pavel; Opponent: Batěk Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Lokalizace dronů v obrazu z kamery 

   Author: Ficenec Adam; Supervisor: Štěpán Petr; Opponent: Pačes Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-12)
   Tématem této práce je využití neuronových sítí pro lokalizaci kvadrokoptér. Řešení práce spočívá v důkladném prostudování látky a návrhu algoritmu, který bude schopen správně detekovat a lokalizovat UAV z kamerového výstupu ...
  • Mobilní komunikační brána 

   Author: Poláček Martin; Supervisor: Pačes Pavel; Opponent: Švorc Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá realizací elektronické jednotky. Jednotka je schopná přenášet například data ze senzorů a GPS pomocí GSM modulu na server. Je možné nastavovat a vyčítat základní parametry komunikace pomocí ...
  • Modul řízení navijáku kalibrační vlečné sondy 

   Author: Schinkmann Bruno; Supervisor: Pačes Pavel; Opponent: Švorc Jindřich
   Cílem této diplomové práce je navrhnutí, vytvoření a otestování elektronického zařízení pro řízení navijáku vlečné kalibrační sondy. Jedná se zejména o řízení motoru oběma směry, zajištění bezdrátové komunikace, měření ...
  • Pokročilé zobrazovací technologie na palubách malých letadel 

   Author: Hajný Jan; Supervisor: Pačes Pavel; Opponent: Gratz Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Realizace pilotážně/navigačního displeje EFIS s rozšířenými funkcemi pro podporu rozhodování pilota 

   Author: Mazůrek Petr; Supervisor: Pačes Pavel; Opponent: Béda Tomáš
   Tato diplomová práce zaměřená na realizaci pilotážně-navigačního přístroje EFIS konfrontuje čtenáře se současnými trendy na poli systémů EFIS pro ultralehké letectví. Zaobírá se také aktuálními výdobytky v oblasti rozšiřujících ...
  • Simulované rozhraní testovací stanice avioniky 

   Author: Frank Jan; Supervisor: Pačes Pavel; Opponent: Závišek Michal
   Tato práce pojednává o systému umožňujícím dálkové ovládání klávesnice testovací stanice přes podnikovou síť a skriptech sloužících k automatizaci testů. K tomu slouží testovací server simulující signály generované ovládacím ...
  • Systém monitorování smíšeného provozu malých letadel a bezpilotních prostředků 

   Author: Valová Iveta; Supervisor: Pačes Pavel; Opponent: Kolář Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Variometr celkové energie 

   Author: Battěk Tomáš; Supervisor: Pačes Pavel; Opponent: Švorc Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zdokonalení systému pro rychlý vývoj grafických aplikací v letectví 

   Author: Levora Tomáš; Supervisor: Pačes Pavel; Opponent: Fojtách Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)