Now showing items 1-7 of 7

  • Bateriové systémy - ampérhodinové zkoušky 

   Author: Jacko Michal; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Kašpar Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-23)
   Cílem této závěrečné diplomové práce na téma "Bateriové systémy - ampérhodinové zkoušky" bylo prozkoumat způsoby provádění ampérhodinových zkoušek pro články i velké bateriové systémy, zejména pak články založené na lithiové ...
  • Elektronické zabezpečení rodinného domu s využitím počítačových prostředí 

   Author: Kupka Ondřej; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Kašpar Petr
   Cílem této diplomové práce je využití počítačových prostředí pro zabezpečení domů elektronickým zabezpečovacím systémem. Výsledkem práce je centralizovaný zabezpečovací systém fungující po ethernetové sběrnici. Mikropočítač ...
  • Energetický systém administrativní budovy využívající fotovoltaický zdroj s akumulací energie 

   Author: Struška Jaroslav; Supervisor: Wolf Petr; Opponent: Kašpar Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-23)
   Fotovoltaika v České republice se změnila více na podporu malých zdrojů - RD, administrativních budov. Společným prvkem moderních systémů je pak lokální spotřeba vyrobené elektrické energie v co největší možné míře, což ...
  • Fotovoltaický systém jako lokální zdroj elektrické energie pro residenční bydlení 

   Author: Štambera Vít; Supervisor: Wolf Petr; Opponent: Kašpar Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Diplomová práce se zaměřuje na možnosti využití lokálních fotovoltaických zdrojů pro residenční bydlení v České republice. Úvodem jsou probrány hlavní komponenty fotovoltaických instalací a aktuální stav tohoto odvětví v ...
  • Kalorimetrický systém pro měření odebraného tepla z otopných těles 

   Author: Bína Martin; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Kašpar Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Tato diplomová práce pojednává o problematice přenosu tepla kapalinou. Na úvod práce bude představena problematika přenosu tepla kapalinou, možné zdroje nepřesností při výpočtu a způsoby, jak tyto nepřesnosti kompenzovat ...
  • Návrh modulárního IoT systému pro zajištění bezpečného bydlení seniora 

   Author: Anežka Čumrdová; Supervisor: Janovský Vít; Opponent: Kašpar Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Cílem této diplomové práce je nainstalovat vybrané detektory do Laboratoře personalizované medicíny (UCEEB), realizovat a navrhnout algoritmy, které mají za úkol odhalit potenciální krizové situace samostatně žijícího ...
  • Zesilovač pro plošné ozvučení budovy 

   Author: Blažek František; Supervisor: Papež Václav; Opponent: Kašpar Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem zesilovače třídy D pro ozvučení budov a veřejných prostor. Teoretická část popisuje základní bloky zesilovačů třídy D, různé druhy modulačních technik a výstupní filtry. V další ...