Now showing items 1-1 of 1

  • Programové vybavení modulu pro řízení funkcí inteligentního vozu 

   Author: Jaroslav Beran; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Neruda Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací firmware řídícího modulu pro účely ovládání vybraných funkcí inteligentního vozu. Úvodní část nastiňuje principy automobilové sítě CAN a následně se věnuje analýze funkcí vozu ...