Now showing items 1-5 of 5

  • Optimalizace softwaru pro vyhodnocení navigačních dat 

   Author: Paclík Martin; Supervisor: Roháč Jan; Opponent: Dvořák Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Bakalářská práce je zaměřena na urychlení výpočtu algoritmu Kalmanova filtru na navigační jednotce s mikroprocesorem ARM Cortex-M4. Součástí práce je popis různých variant a způsobů implementace Kalmanova filtru, návrh ...
  • Systém pro měření na zpětnovazebním akcelerometru 

   Author: Poláček Martin; Supervisor: Roháč Jan; Opponent: Soták Miloš
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací analogových obvodů pro vyhodnocení výstupního napětí, napájení, úpravy signálu a odvození zpětné vazby akcelerometru DA-1. Toto zahrnuje návrh schématu zapojení a dvoustranné desky ...
  • Systém pro měření náklonů roviny 

   Author: Tereň Ondrej; Supervisor: Roháč Jan; Opponent: Sopata Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Využití feromagnetické sondy pro určení kurzu 

   Author: Veit Matěj; Supervisor: Roháč Jan; Opponent: Čižmár Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zobrazovací systém navigační jednotky 

   Author: Houdek Přemysl; Supervisor: Roháč Jan; Opponent: Kaňovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)