Now showing items 1-14 of 14

  • Aplikace integrovaného obvodu ESP32 

   Author: Tomáš Sirůček; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Janásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá integrovaným obvodem ESP32 a jeho možnostmi. Finálním produktem je samostatně fungující zařízení pro sběr dat ze senzorů teploty, vlhkosti, tlaku a koncentrace CO2. Teoretická část práce se ...
  • Aplikace Time-to-Digital převodníků 

   Author: Michal Opočenský; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Janásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Cílem práce bylo vytvoření demonstračního senzoru vzdálenosti typu Time of Flight za pomoci čipu ISL29501 od společnosti Renesas a~vývoj včetně výroby zařízení pro měření Larmorovy frekvence precesního signálu z~protonového ...
  • Detektor ionizujícího záření pro mobilního robota 

   Author: Martin Indrych; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Vopálenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-02)
   Tato práce se zabývá problematikou měření ionizujícího záření. Cílem práce je sestavit a otestovat detektor ionizujícího záření za pomocí PIN diod a scintilačního krystalu na mobilního robota. Následně navrhnout řídicí ...
  • Magnetometr s digitálním výstupem řízený FPGA 

   Author: Novotný David; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Včelák Jan
   Cílem bakalářské práce je návrh a realizace elektroniky fluxgate magnetometru s analogovým zpracováním signálu a digitálním výstupem. Magnetometr je řízen pomocí FPGA Actel se soft-core procesorem. Senzor je navrhován s ...
  • Monitorovací jednotka prostředí s Wi-Fi rozhraním 

   Author: Milan Zongor; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Včelák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Cieľom tejto práce bolo navrhnutie a realizácia vstavanej platformy na monitorovanie kvality vnútorného prostredia. Zariadenie dokáže merať vnútornú a vonkajšiu teplotu, relatívnu vlhkosť, atmosferický tlak, koncentráciu ...
  • Palubní počítač pro CubeSaty formátu PC104 

   Author: Filip Geib; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Cerman Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-02)
   Táto práca je zameraná na vývoj elektronických dosiek formátu PC/104 pre CubeSat aplikácie. Osobitná pozornosť bola venovaná modulu palubného počítača (OBC). Tento univerzálny OBC založený na ARM technológii je riadený ...
  • Robotická ruka pro mobilního robota 

   Author: Jan Škvrna; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Cerman Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-02)
   Obsahem této práce je sestavení a zprovoznění robotické ruky určené pro mobilní outdoorové vozítko. V práci jsou porovnány mechanické konstrukce od různých výrobců a jsou zde popsány úpravy, které zvýšily robustnost ...
  • Systém pro generování libovolného vektoru magnetického pole s potlačením okolního rušení 

   Author: Pavel Doubrava; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Zikmund Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace zařízení pro generování libovolného vektoru magnetického pole s aktivním potlačením okolního rušení pomocí zpětné vazby. Zařízení je řízeno mikrokontrolerem STM32F334R8. Je ...
  • Systém pro vzdálené monitorování procesů v laboratoři 

   Author: Jozef Dujava; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Vopálenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   V tejto bakalárskej práci bol navrhnutý elektronický monitorovací systém pre sledovanie žíhacích procesov. Tie sú používané pri vývoji magnetických fluxgate senzorov v laboratóriu MagLab katedry merania. Tento systém meria ...
  • Univerzální excitační jednotka pro vývoj fluxgate senzorů 

   Author: Nepožitek Jakub; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Vopálenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vývoj řídicího systému polohování pro mikrotomografii 

   Author: Vít Machanec; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Vopálenský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-05)
   Cílem této bakalářské práce je návrh řídicího hardware a software pro rozvoj stávajícího polohovacího systému v mikrotomografu v Ústavu technické a experimentální fyziky (ÚTEF) ČVUT v Praze. V rámci práce je popsán stávající ...
  • Záznamník dat pro vektorový magnetometr 

   Author: Fúra Viktor; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Janásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zdroj proudu pro testovací cívkový systém 

   Author: Dressler Michal; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Janásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace zařízení pro napájení tříosého testovacího cívkového systému. Zařízení se skládá ze tří nezávislých zdrojů proudu, ovládacího panelu a desky řídicího mikrokontroléru. Koncový ...
  • Zobrazovací modul pro vektorový magnetometr 

   Author: Břinčil Tomáš; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Včelák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)