Now showing items 1-13 of 13

  • Generátor testovacích signálů 

   Author: Škraňka Filip; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Měřicí jednotka pro synchronní distribuovaný systém 

   Author: Jelínek Petr; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Mnohokanálový systém pro monitorování pohybu se senzory MEMS 

   Author: Mucala Jan; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   Cílem práce bylo navrhnout a realizovat systém sběru dat pro mnohokanálové monitorování pohybu objektu. Systém obsahuje inerciální měřící jednotky osazené mikrokontrolérem ARM o jádru Cortex-M0 a MEMS senzorem MPU-9150, ...
  • Návrh a realizace základních přístrojových funkcí využitím mikrořadičů 

   Author: Klíma Jakub; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce ukazuje možnosti realizace přístrojových funkcí s využitím mikrořadičů. Zaměřuje se zejména na měření napětí, odporu, frekvence a zpracování signálů z jednoduchých senzorů, jako jsou například fotodioda, ...
  • Návrh vestavných přístrojů za použití mikrokontrolérů ST32 

   Author: Svítil Tomáš; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Tato práce se zabývá možnostmi implementace funkce tradičních přístrojů např. voltmetru, měřiče frekvence či osciloskopu jako vestavných přístrojů realizovaných pomocí mikrokontrolérů. Tyto vestavné přístroje byly ...
  • Návrh virtuálních přístrojů s mikrořadiči STM32 

   Author: Kožár Slavomír; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
  • Optimální využití mbed IDE v laboratorní výuce 

   Author: Lukáš Bielesch; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Táto práca sa zaoberá optimálnym využitím vývojového prostredia mbed v laboratórnej výuke a zamieriava sa špeciálne na mikrokontroléry STM32F042F6P6 a NUCLEO-F303RE. Sú v nej popísané základné triedy prostredia a funkcionalita ...
  • Programování mikroprocesorového modulu pro výuku fyziky 

   Author: Kůrka Petr; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá použitím mikrokontroléru jako laboratorního měřícího systému pro výuku fyziky na středních školách. Využívá mikroprocesorových kitů BBC micro:bit a STM32F042 s jádrem ARM-Cortex-M0. Programování ...
  • Programy pro charakterizaci vstupního proudu ADC v mikrořadičích STM32 

   Author: Rulík Jan; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-25)
   Tato práce se zabývá vstupními proudy AD převodníků procesorů STM32 se zaměřením na rozlišení společných vlastností napříč jednotlivými sériemi. Výstupem práce je charakterizace vstupních proudů do jednotlivých převodníku ...
  • Řídicí jednotka s USB rozhraním pro optoelektronické inkrementální snímače 

   Author: Petr David; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-02)
   Práce se zabývá vývojem řídící jednotky pro vyhodnocení signálu optoelektronických inkrementálních snímačů s nulovým pulzem. Při návrhu je využito mikrořadičů řady STM32. Konkrétně jsou v této práci využity čipy STM32F042, ...
  • Tester statických charakteristik s mikrokontrolérem 

   Author: Josef Burda; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací systému pro měření statických charakteristik polovodičových součástek. K měření je využit vývojový kit NUCLEO osazený mikrokontrolérem z řady STM32, který má za úkol provádět měření ...
  • Vývojový kit pro procesory řady STM32 ARM Cortex-M3 

   Author: Tomlain Ján; Supervisor: Sedláček Radek; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zpracování signálu a obrazu procesorem STM32F405 

   Author: Bílý Marek; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Dresler Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)