Now showing items 1-1 of 1

  • Komunikace zařízení v systémech Internet of Musical Things 

   Author: Tomáš Vyšinský; Supervisor: Zeman Tomáš; Opponent: Šaroch Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Práce se zabývá průnikem oblastí internetu věcí (IoT) a elektronických hudebních nástrojů, a to konkrétně systémem Internet Of Musical Things (IoMusT). Vychází se z analýzy současných technologií sloužících pro další vývoj ...