Now showing items 1-6 of 6

  • Analýza kmitání vzdušného sloupce a ozvučny varhanní píšťaly. 

   Author: Chvalkovský Matěj; Supervisor: Sovka Pavel; Opponent: Syrový Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Detekce poruch ložisek 

   Author: Ondřej Lahoda; Supervisor: Sovka Pavel; Opponent: Kičák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Práce pojednává o detekci vad ložisek se zaměřením na valivá kuličková ložiska. Diagnostika je založena na frekvenční analýze signálů vibrací ložiska. Nejprve jsou představeny typické závady ložisek a popis jejich ...
  • Detekce poruch ložisek při proměnných otáčkách 

   Author: Adam Kubíček; Supervisor: Sovka Pavel; Opponent: Kičák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá diagnostikou poruch valivých ložisek - konkrétně jednotlivými typy poruch a určováním frekvence poruch známou jako ballpass frekvence (BPF). Dále byla pro experimentální účely vytvořena ...
  • Hodnocení zvuku kytarového aparátu pro různé varianty zesilovacích prvků 

   Author: Němec Lukáš; Supervisor: Sovka Pavel; Opponent: Čuka David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh zařízení pro detekci úderu při boxerském tréningu 

   Author: Filip Bobuski; Supervisor: Sovka Pavel; Opponent: Šťastný Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Cílem této práce je prozkoumat způsob provozu zařízení připevněného na boxovací pytel, jehož úlohou je detekovat impulzy zrychlení způsobené údery. Zařízení je umístěno ve vrchní části pytle, v zorném poli sportovce, kde ...
  • Studie možnosti potlačení akustické zpětné vazby 

   Author: Šmíd Dominik; Supervisor: Sovka Pavel; Opponent: Turoň Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Diplomová práce se zabývá automatickým potlačováním akustické zpětné vazby v ozvučovací technice. Věnuje se vývoji algoritmu schopného rozpoznat tento nežádoucí jev a automaticky ho omezit pomocí nastavitelných úzkopásmových ...