Now showing items 1-20 of 25

  • Algoritmy editace SDM toku 

   Author: Mejda Jakub; Supervisor: Rund František; Opponent: Valoušek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Audio testy jednotek infotainmentu 

   Author: Jan Dvořák; Supervisor: Rund František; Opponent: Kaloč Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato práce je zaměřena na metody zpracování zvuku v průběhu automatizovaného testování jednotek infotainmentu. Konkrétně na studium a detekci rušivých artefaktů ve zvukovém signálu, určování frekvenční odezvy systému v ...
  • Detekce vad u mechanického záznamu zvuku 

   Author: Bolek Michal; Supervisor: Rund František; Opponent: Rajmic Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Práce se zabývá mechanickým záznamem a jeho vadami, které vznikají při výrobním procesu. Konkrétně se jedná o impulsní vady. Práce dále seznamuje s algoritmy pro detekci těchto vad, jako jsou autoregresní modelování, vlnková ...
  • Digitalizace optických filmových zvukových formátů 

   Author: Štěpánek Ota; Supervisor: Rund František; Opponent: Bernas Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Elektronická náhrada hlasivek s proměnnou výškou tónu 

   Author: Kaloč Ondřej; Supervisor: Rund František; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Externalizace virtuálních zdrojů zvuku 

   Author: Stuchlík Jan; Supervisor: Rund František; Opponent: Bureš Zbyněk
   Cílem této diplomové práce je uskutečnit a vyhodnotit experiment studující jev externalizace virtuálních zdrojů zvuku při binaurálním poslechu s využitím principu rozšířené zvukové reality. V úvodních kapitolách jsou zmíněny ...
  • Hodnocení kvality analogového záznamu zvuku s využitím modelu slyšení 

   Author: Zalabák Martin; Supervisor: Rund František; Opponent: Vencovský Václav
   Tato diplomová práce se zabývá objektivním modelem hodnocení kvality PEMO-Q založeným na modelu sluchové cesty a možnostmi jeho použití pro hodnocení analogových záznamů. Kromě analýzy vlivu artefaktů typických pro takové ...
  • Implementace virtuálního akustického zdroje na DSP 

   Author: Švejda Martin; Supervisor: Rund František; Opponent: Schimmel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Kompenzace vlivu sluchátek na binaurální vjem 

   Author: Strachota Martin; Supervisor: Rund František; Opponent: Schimmel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Koncept SDM HDD rekordéru 

   Author: Benda Martin; Supervisor: Rund František; Opponent: Valoušek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Metodika měření HRTF 

   Author: Suchan Richard; Supervisor: Rund František; Opponent: Schimmel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Model směrového slyšení 

   Author: Bouše Jaroslav; Supervisor: Rund František; Opponent: Maršálek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Modelování HRTF 

   Author: Dyussekenova Saniya; Supervisor: Rund František; Opponent: Baráth Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Cílem této práce je získáváni HRTF metodami, které nevyžaduji její přímé měření, a jejich porovnání z hlediska úspěšnosti lokalizace ve virtuálním akustickém prostoru. Teoretická část se věnuje popisu základních vlastností ...
  • Možnosti personalizace HRTF 

   Author: Kotzot Jiří; Supervisor: Rund František; Opponent: Štorek Dominik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Optimalizace měření HRTF 

   Author: Lindner Tomáš; Supervisor: Rund František; Opponent: Schimmel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Porovnání metod přepisu zvukové stopy z filmového nosiče 

   Author: Školný Jakub; Supervisor: Rund František; Opponent: Novák Miloslav
   Tato diplomová práce se zabývá porovnáním metod přepisu optické zvukové stopy z filmového nosiče. Navržené metody jsou testovány na zvukových vzorcích, které byly získány různými způsoby digitalizace. Testovací algoritmy ...
  • Procesorem řízená řada reproduktorů 

   Author: Šír Jiří; Supervisor: Rund František; Opponent: Schimmel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Syntéza HRTF s využitím strukturálního modelu 

   Author: Saturka Filip; Supervisor: Rund František; Opponent: Schimmel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Systém pro detekci impuzních vad mechanického analogového záznamu využívající model slyšení 

   Author: Marek Semanský; Supervisor: Rund František; Opponent: Bureš Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato práce se zabývá detekcí impulzních degradací v analogovém záznamu zvuku. Jsou zde popsány typické modely pro detekci těchto vad. Dále jsou představeny modely slyšení, které jsou implementovány do pěti detekčních ...
  • Systém pro klasifikaci vad analogového záznamu 

   Author: Václav Moldan; Supervisor: Rund František; Opponent: Rajmic Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato práce se zabývá tématem modelování a klasifikace vad gramofonových desek. Cílem je vytvořit modely základních typů vad a navrhnout a implementovat v prostředí MATLAB metody automatické klasifikace těchto vad. Modelování ...