Now showing items 1-1 of 1

  • Robustní navigační řešení s využitím rozšířeného Kalmanova filtru 

   Author: Michal Šimek; Supervisor: Roháč Jan; Opponent: Kovář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem navigačního řešení, které je založeno na odchylkovém modelu a Kalmanově filtraci. Hlavním cílem je vyvinout algoritmus využívající data ze senzorů inericální jednotky, GNSS příjimače, ...