Now showing items 1-1 of 1

    • Dialogový systém s hlasovou komunikací na platformě Android 

      Author: Remek Tomáš; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Sedlák Jan
      Náplní této diplomové práce je problematika vývoje aplikací pro operační systém Android s možností úplné hlasové komunikace mezi uživatelem a vytvořenou aplikací. Obecná část práce obsahuje shrnutí důležitých vlastností ...