Now showing items 1-6 of 6

  • Detektor řečové aktivity s pokročilými strukturami neuronových sítí 

   Author: David Machát; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Rajnoha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací detektoru řečové aktivity za pomoci hlubokých neuronových sítí a konvolučních neuronových sítí. V teoretické části se práce zaměřuje na shrnutí základních poznatků z oblastí ...
  • Implementace rozpoznávače na bázi GMM-HMM v programovém systému MATLAB 

   Author: Kristýna Žáková; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Rajnoha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Hlavním cílem této práce bylo vytvořit demonstrační implementaci rozpoznávače izolovaných slov na bázi GMM-HMM v programovém prostředí MATLAB. Praktické využití takové realizace tkví zejména v možnosti představení materiálu ...
  • Jazykové modely pro multilingvální rozpoznávání spojité řeči 

   Author: Valíček Jiří; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Rajnoha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Tato práce se zabývá jazykovým modelováním v multilingválním systému rozpoznávání spojité řeči. Primárním úkolem je vytvoření n-gramových jazykových modelů z volně dostupných textových korpusů a návrh postupu pro vytvoření ...
  • Moderní metody rozpoznávání mluvčího na bázi GMM a DNN 

   Author: Záruba Michael; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Rajnoha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-12-22)
   Tato práce sModerní metody rozpoznávání mluvčího na bázi GMM a DNNe zabývá úlohou hlasové identifikace a verifikace mluvčího. Jejím hlavním cílem je popsat v současné době nejpoužívanější postupy a vybrané metody experimentálně ...
  • Normalizační techniky pro robustní rozpoznávání řeči. 

   Author: Mádr Vojtěch; Supervisor: Mizera Petr; Opponent: Rajnoha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Rozpoznávání řeči s malým slovníkem s nástroji KALDI 

   Author: Forman Miroslav; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Rajnoha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
   Tato práce se zabývá návrhem rozpoznávače řeči s malým slovníkem pro použití ovládání různých uživatelských zařízení, zejména ovládání navigace a funkcí v automobilu. Pro tyto účely bylo vytvořeno více jednotlivých ...