• Syntéza periodického průběhu z harmonických složek 

   Autor: Bufka Václav; Vedoucí práce: Pokorný Martin; Oponent práce: Skalický Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Korekce měření GPS pomocí SBAS 

   Autor: Heřmánek Jan; Vedoucí práce: Seidl Libor; Oponent práce: Špaček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kamery a elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) 

   Autor: Josífek Petr; Vedoucí práce: Chod Jiří; Oponent práce: Malík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zpracování civilních signálů modernizovaného systému GPS 

   Autor: Klicpera Jakub; Vedoucí práce: Kačmařík Petr; Oponent práce: Kovář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Detekce a klasifikace dopravních značek 

   Autor: Huneš David; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Klíma Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Procesorem řízená řada reproduktorů 

   Autor: Šír Jiří; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Schimmel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Využití 3D dat pro účely vizualizace znakového jazyka 

   Autor: Starosta Michal; Vedoucí práce: Bernas Martin; Oponent práce: Habarta Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kompresní standard H.264 

   Autor: Bláha Pavel; Vedoucí práce: Bernas Martin; Oponent práce: Trpák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
   Prostudujte metody komprese obrazu obsažené ve standardu H.264. Pomocí simulace optimalizujte parametry kodéru pro zadané typy vstupních obrazových sekvencí, přičemž hodnocení výsledků provádějte pomocí subjektivních ...
  • Měření radarových profilů 

   Autor: Březina Petr; Vedoucí práce: Bártík Hynek; Oponent práce: Závodný Vadim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Implementace externích periferií uP systému obvodem FPGA 

   Autor: Apolenář Roman; Vedoucí práce: Skalický Petr; Oponent práce: Podlešák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Přístupový systém 

   Autor: Sarnovský Michal; Vedoucí práce: Skalický Petr; Oponent práce: Podlešák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kódování obrazu řízené oblastí zájmu 

   Autor: Šimůnek Michal; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Komunikace v bezdrátové síťi ZigBee 

   Autor: Staněk Pavel; Vedoucí práce: Skalický Petr; Oponent práce: Podlešák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zpracování, komprese a přenos stereoskopického videa 

   Autor: Mašek Ondřej; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Aplikace rádiového transceiveru pro přenos zvukového signálu 

   Autor: Zástěra Jan; Vedoucí práce: Ulovec Karel; Oponent práce: Mikuláštík Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Koncept SDM HDD rekordéru 

   Autor: Benda Martin; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Valoušek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zpracování signálu pro akustickou biologickou zpětnou vazbu 

   Autor: Hloušek Vít; Vedoucí práce: Husník Libor; Oponent práce: Čmejla Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Orientace v prostoru pomocí akustické lokalizace 

   Autor: Špirk Daniel; Vedoucí práce: Husník Libor; Oponent práce: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Snímání a zpracování obrazu s vysokým dynamickým rozsahem 

   Autor: Grillová Eva; Vedoucí práce: Fliegel Karel; Oponent práce: Bernas Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza Kerrova jevu v optických vláknech 

   Autor: Koziel Jiří; Vedoucí práce: Zvánovec Stanislav; Oponent práce: Bohata Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)