Recently added

Now showing items 1-20 of 431

  • Rozšíření herně-teoretických modelů o subracionální adaptivní chování 

   Author: Ondráček Jakub; Supervisor: Vaněk Ondřej; Opponent: Čermák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Pašovaní drog představuje hlavní hrozbu pro bezpečnost obyvatel Spojených států amerických. Od 70. let Spojené státy investovaly miliardy dolarů do programů zaměřených na zamezení toku ilegálních drog do Spojených států, ...
  • Rozšíření prostředí Process Simulate pro optimalizaci robotických buněk 

   Author: Dryk Jan; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: Pochylý Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Process Simulate od firmy Siemens je průmyslovým standardem v oblasti softwaru pro návrh výrobních linek. Umožňuje výrobcům plánovat a ověřovat montážní linku dlouho než začneme stavět budovu. Tato práce usiluje o to, aby ...
  • Kolorizace černobílých obrazů s využitím neuronových sítí 

   Author: Futschik David; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Čech Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Automatické obarvovaní šedotónových obrázků se v posledních letech stalo více zkoumanou oblastí, zejména díky rozšířenému používání hlubokých konvolučních neuronových sítí. Cílem této práce je pokusit se aplikovat tuto ...
  • Aplikace pro zobrazení dojezdu elektrokola 

   Author: Kuznetsova Anastasia; Supervisor: Hrnčíř Jan; Opponent: Černoch Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Cílem této diplomové práce bylo vytvořit mobilní aplikaci pro výpočet dojezdu elektrického kola typu pedelek na základě dat získaných od uživatele a informací o terénu. Na základě analýzy existujících řešení byly odvozeny ...
  • Hluboké učení pro autonomní řízení fliperů robotu v simulaci 

   Author: Azayev Teymur; Supervisor: Zimmermann Karel; Opponent: Ecorchard Gaël Pierre Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Diky současnému pokroku v algoritmech hlubokého a posilovaného učení, jsou neu-ronové sítě stále častejí použivane v růz-ných robotických ůlohách jako je na-priklad rizeni robotu pri prejizdeni nerov-neho terenu. Zkoumáme ...
  • Explorační strategie pro posilované učení s aproximací funkcí 

   Author: Moravová Alena; Supervisor: Lisý Viliam; Opponent: Kadlec Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tématem této diplomové práce jsou explorační strategie ve vysokodimenzionálních problémech posilovaného učení. Tři současné explorační strategie byly evaluovány na dvou doménách - na klasifikaci s drahými proměnnými a na ...
  • Analýza výkonu řešiče systému generálního klíče a hlavních klíčů 

   Author: Hořeňovský Martin; Supervisor: Černoch Radomír; Opponent: Vyskočil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato práce popisuje existující řešič systémů generálního klíče vyvinutý na katedře počítačů, FEL, ČVUT, který je založený na problému SAT. Práce poskytuje přehled, jak se systém generálního klíče převádí na problém SAT, ...
  • Doporučovací systém pro eshop 

   Author: Čiefová Martina; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Cieľom tejto diplomovej práce je vykonať dôležité kroky pred uvedením odporúčacieho systému do prevádzky internetového obchodu. Práca obsahuje analýzu ponúknutých dát od e-shopu Kickz a návrh vhodnej metodológie vyhodnocovania ...
  • Celulární kódování pro hluboké neuronové sítě 

   Author: Doležal Matěj; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Šourek Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Umělá neuronová síť je výpočetní model, který je inspirován chováním a strukturou lidského mozku. Vetšina přístupů pro stavění neuronových sítí se snaží optimalizovat topologii a zároveň parametry sítě. Tento přístup se ...
  • Registr členů klubu Hlávkova kolej 

   Author: Dendis Martin; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Purchart Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Cílem této práce je navrhnout a implementovat nový informační systém pro evidenci členů klubu Hlávkova kolej a řízení přístupu ke službám klubu, který nahradí stávající nevhodné řešení. Práce popisuje celý vývojový cyklus ...
  • Optimalizace síťového provozu pro VRUT 

   Author: Voříšek Lukáš; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Míšek Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Cílem této práce je optimalizace datového toku, který je nutný pro distribuovaný výpočet obrazu pomocí aplikace Virtual Reality Universal Toolkit. Tato optimalizace by měla poskytovat možnost výpočtu a zobrazení scény v ...
  • Detekce anomálií v threat intelligence datech 

   Author: Marek Petr; Supervisor: Kopřiva Štěpán; Opponent: Krupička Mikuláš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   V předložené práci studujeme algoritmy,~které se zabývají detekcí anomálií (tzn. identifikací bodů, které se výrazně liší od ostatních). Zaměřujeme se na použití detektorů anomálií v objemných datech vytvořených z threat ...
  • Model poptávky po taxi službách založený na datech 

   Author: Chmelař Matej; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Šourek Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Táto práca uvádza prehľad metód určených na modelovanie a predikciu taxi dopytu, s využitím informácii dostupných z dát, pozostávajúcich hlavne z GPS lokalizácie, a časových značiek. Úlohou je vyvinúť program, ktorý dokáže ...
  • Webová aplikace pro sběr a vyhodnocení dat z uživatelských testů 

   Author: Lebedeva Antonina; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Hlavním účelem této práce je vytvoření platformy pro vývojáře a výzkumníky v oblasti uživatelských testů. Tato platforma bude umožňovat správu experimentů s uživateli, poskytovat přístup k nasbíraným datům a zobrazovat ...
  • Lokalizace zrakově postižených chodců pomocí dialogového systému 

   Author: Černý Pavel; Supervisor: Balata Jan; Opponent: Vystrčil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato diplomová práce se zabývá lokalizací nevidomých chodců. Práce analyzuje chování GPS signálu ve městě, dostupné podklady GIS a stručně analyzuje mluvené dialogové rozhraní pro slepé na mobilním telefonu. Po 3 iterací ...
  • Identifikace vlastních klíčů v systému generálního a hlavních klíčů 

   Author: Kryška Marek; Supervisor: Černoch Radomír; Opponent: Novák Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Řešením systému klíčů a zámků rozumíme fyzickou výrobu klíče a blokování v zámku. Návrh řešení musí odpovídat podmínkám, jenž jsou dané zákazníkem a říkají nám, jaké klíče otvírají které zámky v systému. Nalezení takového ...
  • Modely strojového učení pro analýzu míst automobilových nehod 

   Author: Rak Adam; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Buk Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Cieľom tejto práce je analyzovať dopravné nehody metódami strojového učenia. Pomocou záznamov o dopravných nehodách v Českej republike dokážu metódy strojového učenia nájsť vzory a určovať kľúčové faktory, ktoré sú špecifické ...
  • Identifikace podobností ve škodlivém chování v sítí 

   Author: Stanke Michal; Supervisor: Rehák Martin; Opponent: Fikar Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Cílem této práce je návrh a implementace frameworku pro identifikaci podobností v rozpoznaném škodlivém síťovém provozu, s použitím minimálně dvou metrik podobnosti. Výsledky budou dále využity pro snížení množství dat ...
  • Rozvrhování F-tvarých úloh s replikací pro maximalizaci 

   Author: Slunečko Daniel; Supervisor: Novák Antonín; Opponent: Černoch Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   V rámci této práce jsme se zaměřili na problém rozvrhování F-tvarých úloh s replikacemi pro navýšení pravděpodobnosti provedení těchto úloh. Nově jsme zavedli koncept replikace v oboru rozvrhovaní F-tvarých úloh a rozšířili ...
  • Porovnání metod plánovaní cest pro tým robotů 

   Author: Hvězda Jakub; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Macek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá tématem multi-agentního plánování. Za tímto účelem bylo vybráno několik algoritmů které byly popsány v první části této práce. Všechny algoritmy byly poté implementovány v C++ a ze zkušeností ...