Recently added

Now showing items 1-20 of 412

  • Hluboká neuronová síť pro klasifikaci satelitních snímků s využitím Open Street Maps 

   Author: Kunc Vladimír; Supervisor: Reinštein Michal; Opponent: Škoviera Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Nabídka dat z dálkového průzkumu Země (DPZ) vzrůstá a stejně stoupá poptávka po metodách umožníjící automatickou analýzu těchto dat, jednou z těchto metod je klasificka. Nicméně přes vzrůstající poptávku, neexistuje žádný ...
  • Implementace systému pro správu instancí webových služeb především v prostředí cloudu 

   Author: Janata Ondřej; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Prostudujte současný stav a standardy software pro správu cloudu. Navrhněte řešení pro automatickou správu (vytvoření, monitoring, upgrade, zrušení) instancí webové služby v prostředí cloudu též s možností snadého spuštění ...
  • Predikce a časová analýza sledu dat 

   Author: Ostashchuk Oleg; Supervisor: Kozák Miloš; Opponent: Krist Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Diplomová práce se věnuje problematice analýzy a prognózováni časových řad. Cílem práce je prozkoumat existující metody prognózováni časových řad, včetně potřebných kroků předzpracování dat. Jsou vybrané tři slibné metody ...
  • Hybridní mobilní aplikace pro systém plánování projektů 

   Author: Teplý Jan; Supervisor: Blaško Miroslav; Opponent: Hašek Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Plantac je proprietární webová aplikace pro plánování času a nákladů projektů na platformě Java EE as vyzualizací ve frameworku ZK. Cílem práce je prozkoumat možnosti pro vytvoření alternativního multiplatformního uživatelského ...
  • DVBGrabber - systém pro streamování a zaznamenávání televizního vysílání pro osobní použití 

   Author: Makovec Marek; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá systémem pro šíření televizní signálu DVB-T do lokální sítě a následně možností tento audiovizuální obsah ukládat pro pozdější přehrání.
  • Algoritmy pro automatické umísťování popisků 

   Author: Chamra Tomáš; Supervisor: Pošík Petr; Opponent: Kouba Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Práce popisuje problém automatického umísťování popisků do mapy. Jednotlivé bodové, čárové a plošné objekty v mapě je třeba označit odpovídajícími textovými či obrázkovými popisky. Tyto popisky je nutné rozmístit tak, aby ...
  • Analýza a implementace software pro organizaci tréninků 

   Author: Bambas Jaroslav; Supervisor: Šedek Pavel; Opponent: Kočí Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tato závěrečná práce popisuje proces tvorby webové aplikace umožňující organizaci tréninků a přihlašování na události za pomoci Open Source technologií. Hlavním cílem práce je provedení sběru a analýzy požadavků na software, ...
  • WebExtensions, bezpečnostní model a kompatibilita s XPCOM 

   Author: Eiselt Zbyněk; Supervisor: Žára Ondřej; Opponent: Frajták Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem práce je nastudovat rozhraní WebExtensions pro tvorbu tzv. "cross-browser" rozšíření do webových prohlížečů a porovnat jejich možnosti se starší množinou technologií XUL/XPCOM. Během srovnávání bude kladen důraz na ...
  • Vzdálené uživatelské rozhraní pro řídící systém experimentu COMPASS v CERN 

   Author: Květoň Antonín; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Nový Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Částí řídícího systému sběru dat experimentu COMPASS v CERN je grafické uživatelské rozhraní, které je navrženo s ohledem na lokální přístup -- jedinou možnou metodou vzdáleného přístupu je protokol Secure Shell s X11 ...
  • Algoritmy pro hraní zjednodušeného Pokeru s vícero hráči 

   Author: Münch Martin; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Kléma Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Poker je populární doména v teorii her a je využíván jako příklad sekvenční konečné hry, kde hráči nesdílejí všechny informace. V této práci používáme zjednodušené varianty tříhráčového pokeru k porovnání a analýze různých ...
  • Systém pro správu životního cyklu zaměstnance 

   Author: Heger Branislav; Supervisor: Husák Jiří; Opponent: Komárek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať systém, ktorý umožní vytvárať elektronické žiadosti, pomocou ktorých sa pre zamestnancov žiada a schvaľuje výpočetná technika a prístupy do informačných systémov. Práca popisuje ...
  • Systém pro aktivitně-cestovní průzkum mobility 

   Author: Nováček Tom; Supervisor: Čertický Michal; Opponent: Chlumecký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Dopravní plánování hraje významnou roli při utváření měst po celém světě. S rostoucím přepravním výkonem je stále složitější zajistit potřebné kapacity dopravní infrastruktury pro udržitelný ekonomický rozvoj oblastí. ...
  • Uživatelské rozhraní pro čtení vědeckých článků 

   Author: Novotný Tomáš; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Malinka František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Hlavním cílem této práce je usnadnění čtení vědeckých článků publikovaných formátu PDF. Řešením je vytvoření aplikace pro čtení článků, která bude zobrazovat informace o referencích v místě odkazu na referenci v těle článku. ...
  • Kompenzace diabetes mellitus pomocí mobilních technologií 

   Author: Musílek Tomáš; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Mráz Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Tato práce seznamuje čtenáře s dostupnými mobilními aplikacemi, které se zabývají dietou nebo diabetem. Práce dále popisuje stav projektu Mobiab. Na těchto základech je poté navržena nová mobilní aplikace Dia Dieta. Tato ...
  • Detekce anomálního chování distribuovaných webových služeb 

   Author: Turcaj Patrik; Supervisor: Mudra Martin; Opponent: Smejkal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou systému na detekciu anomálneho chovania distribuovaných služieb. Práca nadväzuje na existujúci systém monitoringu škálovateľných služieb, z ktorého bude využívať ...
  • Rozvrhování energeticky náročných operací s proměnnou cenou elektřiny 

   Author: Král David; Supervisor: Módos István; Opponent: Dvořák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato práce se zabývá rozvrhováním energeticky vysoce náročných prací na paralelní identické stroje v závislosti na proměnné cen? za spotřebovanou elektrickou energii, což je NP-těžký kombinatorický problém. Ten typicky ...
  • Implementace časem řízeného plánovače v distribuovaném bezpečnostně kritickém řídicím systému 

   Author: Hofman Martin; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Kučera Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce předkládá mechanismus pro přesné časování odesílaných zpráv na sběrnici CAN bez závislosti na hlavním procesoru a spouštění úloh na hlavním procesoru podle hardwarem stanoveného rozvrhu. V práci je využit obvod ...
  • C# knihovna pro správu časových razítek 

   Author: Hons Dominik; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   Cílem této práce je analyzovat existující nástroje určené pro práci s časovými razítky a následně navrhnout a implementovat knihovnu pro C# umožňující vytváření a ověřování časových razítek. Implementace knihovny se řídí ...
  • Metodika vývoje webových mapových aplikací 

   Author: Suchý Ondřej; Supervisor: Mařík Radek; Opponent: Kouba Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zaměřuje na metodiku vývoje a testování webových aplikací pro práci s mapami. Jejím cílem bylo zjistit, jaké jsou současné trendy pro vývoj interaktivních webových aplikací, porovnat různé alternativy jazyka ...
  • Nástroj pro podporu výpočtu hodnoty Reálných opcí 

   Author: Trnka Václav; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Vokřínek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Cílem této práce je usnadnit výpočet hodnot reálných opcí. Jejím základem je teorie popisující problematiku reálných opcí a problematiku IT investic. Z ní pak vychází praktická část, která ilustruje průběh návrhu, implementace ...