Recently added

Now showing items 1-20 of 453

  • Sběr a prediktivní analýza studentských dat 

   Author: Václavek Jonáš; Supervisor: Kužílek Jakub; Opponent: Štěpánková Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   V posledních letech, vysokoškolské instituce čelí problému vysokého počtu studentů, kteří nedokončí studium. Paralelně dochází k rozmachu využití ICT technologií ve výuce a využívání různých online systémů výuky Tyto systémy ...
  • Softwarové řešení pro zvýšení efektivity práce v rozsáhlém průmyslovém prostředí 

   Author: Pikous Tomáš; Supervisor: Klíma Martin; Opponent: Lukáš Hrubý
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   The goal of this work is to design a solution for the reduction of the human error in an internal process of a company offering packaging services because approximately 12% of all packages have some of their contents ...
  • Hluboké posilované učení ve složitých strukturovaných prostředích 

   Author: Volný Adam; Supervisor: Lisý Viliam; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Vytváření obecných agentů schopných naučit se užitečné rozhodovací strategie v prostředích reálného světa je obtížný úkol. Posilované učení je oblast, která se snaží tento problém vyřešit. Poskytuje obecný, rigorózně ...
  • Rozvrhování domácí péče 

   Author: Kratochvíl Ondřej; Supervisor: Hanzálek Zdeněk; Opponent: Štěpánková Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Problém rozvrhování domácí péče je úlohou ze třídy NP hard problémů, která kombinuje aspekty problému obchodního cestujícího a plánování směn zdravotních sester, známý jako nurse rostering problem. Cílem je vytvořit rozvrhy ...
  • Návrh nového řešení aplikace Anketa ČVUT 

   Author: Knap David; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na systém sběru zpětné vazby na Českém vysokém učení technickém v Praze, a reaguje na dlouhodobou nespokojenost současných uživatelů aplikace Anketa ČVUT a nové legislativní požadavky v ...
  • Mobilní aplikace pro MyICPC se sběrem contextu v IoT prostředí 

   Author: Ryšavý Filip; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Strnad Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Cílem této práce je vytvořit mobilní aplikaci, která dokáže sbírat kontextové informace jako datum, lokace, zařízení v síti a jiné za účelem podpoření výzkumu kontextu uvědomělé autentizace s využitím IoT zařízení využívajících ...
  • Nelineární dynamické systémy 

   Author: Passler David; Supervisor: Kulhánek Petr; Opponent: Břeň David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato diplomová práce si klade za cíl provést analýzu stávajícího programu pro simulaci nelineárních dynamických systémů. Dále si klade za cíl vyvinout novou verzi tohoto programu v programovacím jazyce Java, ve kterém bude ...
  • Big Data ETL pro bankovní data 

   Author: Slavíček Ondřej; Supervisor: Bém Martin; Opponent: Svoboda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   V posledních letech narostlo množství nově vznikajících dat. Vznikající data jsou v zásadě nestrukturovaná, mají velký objem a jsou vytvářena velmi rychle. Na základě toho vznikl nový koncept Big Data, který nabízí možnosti ...
  • Sledování objektů mezi vícero scénami se zachováním jejich indentity 

   Author: Jandová Kateřina; Supervisor: Krček Jan; Opponent: Kopřiva Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Re-identifikace lidí a vozidel je rychle se rozvíjející oblastí pro analýzu rostoucí sbírky videozáznamů městského sledování z důvodu bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že na těchto videozáznamech jsou většinou vozidla i chodci, ...
  • Vytváření robustních klasifikátorů vůči manipulovaným datům 

   Author: Všetečka Petr; Supervisor: Lisý Viliam; Opponent: Kohout Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato práce se zabývá bližším studiem fenoménu klasifikace manipulovaných dat. Prochází historii těchto útoků, třídí je do skupin a podrobněji rozepisuje fungování vybraných algoritmů. Spolu s útoky popisuje i způsoby obrany, ...
  • Optimalizace skladových zásob založená na predikci poptávky 

   Author: Vyskočil Tomáš; Supervisor: Vaněk Ondřej; Opponent: Fiedler David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Efektivní řízení skladových zásob hraje klíčovou roli pro konkurenceschopnost podniků prodávajících zboží. Hlavním cílem této práce je navrhnout model tvořící objednávky zboží se záměrem optimalizovat vývoj skladových ...
  • Výpočet korelovaného ekvilibria v částečně pozorovatelných stochastických hrách 

   Author: Tomášek Petr; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Bída Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   V reálném světě se musíme vypořádávat se situacemi vyžadujícími kooperaci zúčastněných agentů při zachování jejich racionality. Takovéto problémy odpovídají herně teoretickému konceptu korelovaného ekvilibria. Existuje ...
  • Výpočet Stackelbergových strategií s pamětí v sekvenčních hrách 

   Author: Hlaváček Michael; Supervisor: Bošanský Branislav; Opponent: Velan Dominik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Tato práce se zabývá problémem representace Stackelbergových strategii v kompaktně representovaných sekvenčních hrách pomocí strategií s pamětí, a hledáním takových strategií. Dokazujeme že pro hry, které jsou reprezentované ...
  • Odhad 3D mapy z jednoho RGB obrazu 

   Author: Račinský Matěj; Supervisor: Zimmermann Karel; Opponent: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Tato práce se zabývá využitím virtuálních světů z počítačových her jakožto zdroje dat pro strojové učení, a odhadem voxelové mapy z jednoho RGB obrázku za pomoci hlubokého učení. Tato práce zahrnuje skripty pro napojení ...
  • Relační učení s neuronovými sítěmi pro evaluaci strojového překladu 

   Author: Krynský Daniel; Supervisor: Šourek Gustav; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Tato práce má za cíl vyhodnotit použití neuronových sítí založených na relačním přístupu pro automatickou evaluaci strojového překladu. Tento přístup využívá sadu relačních pravidel, která slouží jako template a která, ...
  • Daty řízená optimalizace angažovanosti uživatelů mobilních aplikací 

   Author: Linka Jan; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Mobilní aplikace jsou velké průmyslové odvětví s vysokou konkurencí, které proto musí využívattechnikyprooptimizaciangažovanostiuživatelů. Chytrételefonyvšakmohouvyužívat vzdáleného zpracování dat, které umožňuje tuto ...
  • Hranové kódování pro hluboké neuronové sítě 

   Author: Šinkovec Petr; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Šourek Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Získání systémů pro automatickou strukturální optimalizaci modelů strojového učení (ML) je žádoucí ze dvou hlavních důvodů. Za prvé může ušetřit ML designérům víceméně přímočarou práci a za druhé, dokáže odhalit velmi ...
  • Rozpoznávání ionizujících částic pomocí hybridních aktivních pixelových detektorů 

   Author: Mánek Petr; Supervisor: Bergmann Benedikt Ludwig; Opponent: Šára Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Detektory Timepix zaznamenávají snímky obsahující charakteristické obrazy částic ionizujícího záření, které procházejí vrstvou polovodičového materiálu. Od jejich vzniku ve skupině Medipix probíhaly pokusy o rekonstrukci ...
  • Detekce anomálních rolí hostů v počítačových sítích 

   Author: Kasimov Yury; Supervisor: García Sebastián; Opponent: Grill Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Detekce infekcí malwarem je jedním z nejnáročnějších úkolů v oblasti moderní počítačové bezpečnosti. V posledních letech byla jako první detekční přístup běžná detekce anomálií, následně doplněná o výsledky z dalších ...
  • Identifikace uživatelů na síti na základě jejich chování 

   Author: Kubeša David; Supervisor: García Sebastián; Opponent: Catania Carlos
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Přesná identifikace uživatelů na síti v různém časových úsecích se řadí mezi známé těžké problémy. Identifikace uživatelů na základě jejich akcí a ne jejich IP adress umožnuje administrátorům síťí aplikovat sofistikovanější ...