Now showing items 1-13 of 13

  • Adaptivní multi-modální navigace na platformě Android 

   Author: Havlíček Filip; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Kopřiva Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Daty podložené přidělování zakázek v taxi službách s autonomními řidiči 

   Author: Zikeš Jan; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Černoch Radomír
   V této práci jsme nejdříve zformalizovali mechanismus propojující taxikáře a pasažéry, který je použit jako součást moderního systém pro rezervace vozidel taxi za pomoci mobilních aplikací. Jako klíčovou a kritickou část ...
  • Daty řízená optimalizace angažovanosti uživatelů mobilních aplikací 

   Author: Linka Jan; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Mobilní aplikace jsou velké průmyslové odvětví s vysokou konkurencí, které proto musí využívattechnikyprooptimizaciangažovanostiuživatelů. Chytrételefonyvšakmohouvyužívat vzdáleného zpracování dat, které umožňuje tuto ...
  • Dvoufázová navigace pro zrakově postižené 

   Author: Peška Jan; Supervisor: Kopřiva Štěpán; Opponent: Jakob Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Implementace vyhledávače spojů veřejné dopravy nad grafovou databází Neo4j 

   Author: Chalupa Jakub; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Jakob Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Práce se zabývá analýzou, návrhem, implementací, testováním a nasazením webové a mobilní aplikace pro vyhledávání spojů veřejné dopravy nad grafovou databází Neo4j. Pro tyto účely práce nejprve detailně analyzuje existující ...
  • Inteligentní správa soukromí v prostředí sociálního webu 

   Author: Moler Zbyněk; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Vaculín Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Mobilní aplikace s prvky přesvědčování pro plánování výletů motorkářů 

   Author: Píč Petr; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Jakob Michal
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací mobilní aplikace určené pro motorkáře. V rámci této práce bude proveden uživatelský průzkum pro získání požadavků, na jejichž základě se vytvoří nejprve papírový a poté ...
  • Multi-agentní mechanismus pro přidělování zakázek v kurýrních službách 

   Author: Mezek Petr; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Kalina Petr
   V současnosti je patrná snaha přepravních společností o rychlejší doručení k zákazníkovi. Klade se důraz zejména na dodání v den objednání či dokonce na okamžité doručení. Do logistických plánovacích systémů se touto cestou ...
  • Multimodální integrace plánovačů tras s využitím abstrahované reprezentace dopravního systému 

   Author: Nykl Jan; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Saska Martin
   Důležitost pokročilých plánovačů dopravy, schopných kombinovat více módů dopravy -- intermodálních plánovačů dopravy, se zvyšuje, jak se zvětšují města a objevují se inovativní módy dopravy, například sdílené elektrické ...
  • Nashova rovnováha v rozvrhování projektů s milníky 

   Author: Marko Šidlovský; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: Jakob Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Plánovanie projektov zvyčajne zahŕňa viacerých dodávateľov, ktorí majú na starosti rôzne práce v projektovom pláne. Každý dodávateľ má možnosť skrátiť trvanie svojej aktivity z maximálneho až na minimálny časový limit. ...
  • WheelTrip – multimodální mobilní navigace pro vozíčkáře 

   Author: Legát Václav; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Jakob Michal
   Diplomová práce se zabývá tvorbou mobilní navigační aplikace pro vozíčkáře. Navigace je určena pro využití při jízdě ve městě. K nalezení trasy a navigačních instrukcí aplikace využívá systém třetí strany. Aplikace informuje ...
  • Zpracování a analýza prostorových dat pro aktivitní modely mobility 

   Author: Cuchý Marek; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Buk Zdeněk
  • Zpřesňování grafů dopravních sítí na základě GPS záznamů projetých tras 

   Author: Argirova Margarita; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Balata Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Cílem této práce je zjistit lokalizaci chybějících hran v road grafu a navrhnout změny v mapě. Mapa Prahy byla vybrána pro implementaci, testování a vizualizaci jako příklad města s velmi základní infrastrukturou pro jízdní ...