Now showing items 21-40 of 869

  • Monitoring a automatizované regulace parametrů prostředí hydroponického systému 

   Author: Ali Akhmadov; Supervisor: Kadleček David; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Cílem této práce je navrhnout a vyvinout responzivní automatizovaný hydroponický systém pomocí implementace monitoringu a regulace parametrů prostředí kolem systému. V posledních desetiletích se hydroponie stala docela ...
  • Cloud native aplikace pro kontrolu plateb 

   Author: Jiří Pazdera; Supervisor: Komárek Martin; Opponent: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Práce se zaměřuje na implementaci systému, který má usnadnit a částečně automatizovat administraci spojenou s účetnictvím malých spolků. Systém se připojuje do bankovního API Fio banka, a.s. a stahuje si informace o ...
  • Simulace monitoringu a automatizovaná regulace parametrů roztoku hydroponického systému 

   Author: Nikita Bondarev; Supervisor: Kadleček David; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na automatizaci práce s živným roztokem hydroponického systému, tj. monitorování a regulaci jeho parametrů v závislosti na fázi růstu rostlin nebo vůli zahradníka. V dnešní době je toto ...
  • Mobilní aplikace pro tvorbu sémantických tezaurů 

   Author: Filip Kopecký; Supervisor: Křemen Petr; Opponent: Klíma Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Motivací této bakalářské práce bylo vytvoření softwarové analýzy multiplatformní mobilní aplikace pro systém TermIt a její následná implementace. Práce objasňuje principy a technologie, které systém TermIt používá, společně ...
  • Inteligentní webové komponenty pro STPA analýzu 

   Author: Artur Useinov; Supervisor: Ahmad Jana; Opponent: Lališ Andrej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   V posledních letech byla překročena poptávka po budování bezpečnějších systémů ve srovnání s tradičními. Tato poptávka po takovém upgradu vychází z častých změn v našem každodenním životě a technologických inovací, které ...
  • Mobilní aplikace pro ovládání multiprojekčního systému 

   Author: Victoria Savvateeva; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Trojan Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Na katedře počítačů se vyvíjí multiprojekční systém sloužící ke správě digitalizovaných výstav v Muzeu hlavního města Prahy, jako například Langweilův model Prahy. Systém se skládá ze tří komponent - webové aplikace pro ...
  • Systém pro plánování a řízení pěstovatelského prostředí 

   Author: Sandra Hamráková; Supervisor: Zoubek Lukáš; Opponent: Kukačka David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   V dnešnej dobe je takmer každé elektronické zariadenie možné pripojiť k internetu. Svet internetu vecí čím ďalej napreduje, preto je vhodné takého inteligentné riešenia využívať aj v záhradách. Práca poskytuje riešenie, ...
  • Sémantické facetové vyhledávání na platformě React 

   Author: Filip Sváček; Supervisor: Ledvinka Martin; Opponent: Škoda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Účelem této bakalářské práce je návrh a implementace sémantického facetového vyhledávače, který umožní uživatelům hledat data za pomocí faset sémantickém webu. Na vyzkoušení fungování této implementace se vytvořilo demo ...
  • Hybridní webová a desktopová aplikace pro správu a validaci prezentací v multiprojekčním systému 

   Author: Filip Toman; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Frajták Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Tato práce se zabývá projektem 5D projekce připravovaným pro Muzeum hlavního města Prahy a jejím cílem je vytvořit aplikaci pro administraci a správu obsahu v rámci tohoto systému. Rozhraní je implementováno jednak ve formě ...
  • VR simulátor kuchaře 

   Author: Petr Kroupa; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Žákovská Uršuľa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací hry na téma "simulátor kuchaře" ve virtuální realitě. V první části této práce se v krátkosti věnuji problematice VR obecně, s krátkým historickým kontextem. Ve druhé části ...
  • Mobilní Flutter aplikace pro řešení výukových úloh v systému EduARd 

   Author: Lukáš Šimon; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Ledvinka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Tato práce vzniká pro podporu moderního způsobu výuky 21. století. Mobilní aplikace bude multiplatformní při zachování nativní výkonosti. Tato kombinace zabezpečí možnost masového rozšíření i mezi méně výkonné zařízení a ...
  • Mobilní aplikace pro sběr dat v oblasti zemědělství a životního prostředí 

   Author: Michael Slavev; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Komárek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Cílem této bakalářské práce je vytvořit mobilní aplikaci pro platformu Android sloužící ke sběru dat z oblasti environmentálního inženýrství. Nejdříve jsou v práci porovnána existující řešení, dále jsou analyzované aplikační ...
  • Interaktivní dashboard pro RDF 

   Author: Michal Švagr; Supervisor: Křemen Petr; Opponent: Aubrecht Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou analýzy a vizualizace RDF dat, což je jazyk pro popis dat a ontologií na sémantickém webu, a to ve formě grafů. Práce obsahuje stručné seznámení s použitými technologiemi, ...
  • Integrace systému Hodnocení doktorandů do systému HUB.FEL 

   Author: Jiří Štěpán; Supervisor: Zoubek Lukáš; Opponent: Lanský Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Práce se zabývá problematikou integrace informačního systému Hodnocení doktorandů do plánovaného nového systému HUB.FEL. Cílem práce je navrhnout toto propojení a implementovat ho. Rešeršní část se skládá z obecného úvodu ...
  • Mobilní aplikace pro sdílení výzev 

   Author: Štěpán Bendl; Supervisor: Kukačka David; Opponent: Zoubek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Existuje mnoho aplikací, které podporují sportovní výzvy, avšak je málo takových, které by myslely i na nesportovce. Cílem této práce je vypracovat analýzu na mobilní aplikaci pro vytváření a sdílení výzev mezi přáteli. ...
  • Informační systém pro správu autoservisu 

   Author: David Přáda; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Tato práce je zaměřena na analýzu, návrh řešení a implementaci informačního systému pro autoservis. Systém je určen pro správu rezervací, faktur, zakázek, zákazníků a skladu. V první části se práce věnuje úvodu do problému. ...
  • Návrh a vývoj web aplikaci "flash cards" 

   Author: Vasil Merkul; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Čmolík Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a vývoj webové aplikace typu "flash cards", která bude sloužít jako pomůcka pro výuku a přípravu ke zkouškám. Kartička (flash čard) na jedné straně má pojem a na obrácené straně ...
  • Sémantické komponenty pro formuláře 

   Author: Vojtěch Holub; Supervisor: Blaško Miroslav; Opponent: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací chytrých znovupoužitelných kompoment pro JavaScriptovou knihovnu SForms, které umožní rychlejší a efektivnější vyplňování výsledných webových formulářů. Jejich zobrazování je ...
  • Integrované uživatelské rozhraní pro efektivní práci s více nástroji ke správě projektů 

   Author: Anton Striapan; Supervisor: Serédi Ladislav; Opponent: Macejko Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout způsob zvýšení efektivity správy úkolů v případech kdy jednotlivé úkoly jsou uložené a spravované v různých nástrojích. Toho může být dosaženo odstraněním prodlevy nastávající během ...
  • Plánování zásobovacích tras 

   Author: Makhambet Ismukhambetov; Supervisor: Šedek Pavel; Opponent: Hronza Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací algoritmu pro optimalizace plánování každodenních tras existujícího podniku. V teoretické části práce byly provedeny analýzy požadavků a podobných popsaných problémů. ...