Zobrazují se záznamy 1-20 z 869

  • CANgui - Nástroj pro diagnostiku CAN sběrnice 

   Autor: Filip Machulda; Vedoucí práce: Szeles Marek; Oponent práce: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   CANgui je webový nástroj pro analýzu dat na Controller Area Network (CAN) sběrnici. Nástroj je primárně určen pro vývojáře elektronických řídících jednotek (Electronic Control Unit, ECU) v automobilovém průmyslu, ale lze ...
  • Aplikace pro podporu osobního rozvoje 

   Autor: Artem Vanyukhin; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Mannová Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato práce se zabývá rešerši domény osobního rozvoje a možnosti využití soutěživosti k motivaci osobního rozvoje. Provedená rešerše slouží základem k analýze existujících řešení a následujícímu návrhu nové aplikace. Na ...
  • Webová aplikace pro tvorbu audiovizuálních prezentací v multiprojekčním systému 

   Autor: Vít Říha; Vedoucí práce: Malý Ivo; Oponent práce: Trojan Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Práce se zabývá analýzou aplikace pro správu multiprojekčního systému Muzea Hlavního Města Prahy a následným návrhem a implementací nového uživatelského prostředí se zaměřením na uživatelskou přívětivost. Zároveň tato práce ...
  • Architektura systému zpracování senzorických proudových dat s využitím strojového učení 

   Autor: Damián Filo; Vedoucí práce: Boháč Leoš; Oponent práce: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Proces výběru vhodných nástrojů pro architekturu našeho IT systému je stále obtížnější. V moderních technologických trendech, jako je strojové učení a velká data, je snadné ztratit se v bezpočtu nástrojů použitených k našim ...
  • Aplikace pro sledování Cash Flow 

   Autor: Hana Marková; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato práce se věnuje základním účetním výkazům se zaměřením na výkaz Cash Flow. Úvodní rešerše je věnována této problematice. Cílem práce byla implementace řešení, která by odpovídala požadavkům zadavatele. Zadavatel chce ...
  • Doplněk prohlížeče pro administraci nástroje Pi-hole 

   Autor: Jan Kolovecký; Vedoucí práce: Ledvinka Martin; Oponent práce: Veselý Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato práce se zabývá platformou Pi-hole a vytvořením doplňku do prohlížeče, přes který by bylo možné spravovat lokální instanci Pi-hole. Kromě samotného návrhu a implementace doplňku tato práce obsahuje popis administrace ...
  • Možnosti v rozšíření funkcionalit platformy Camunda 

   Autor: Filip Nácovský; Vedoucí práce: Hronza Radek; Oponent práce: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato práce se zabývá představením základů procesního řízení a elektronizace procesů. Nejprve je rozebrána úvodní teorie v rámci procesního řízení a procesů, následně je uvedena konkrétní platforma na elektronizaci procesů ...
  • Platformová hra pro Android v Unity engine 

   Autor: Jakub Dřímal; Vedoucí práce: Šebek Jiří; Oponent práce: Kukačka David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato práce se zabývá vytvořením mobilní hry pro platformu Android v herním engine Unity. Součástí práce je porovnání nejznámějších herních enginů a podrobnější analýza zvoleného editoru. Dále práce popisuje návrh hry v ...
  • Systém pro správu státnicových okruhu 

   Autor: Dmitrii Gritsai; Vedoucí práce: Šebek Jiří; Oponent práce: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vývojem webové aplikace pro vytváření státnicových komisí, která umožní uživatelům rychle a bez problému vytvářet skupiny učitelů pro státní závěrečné zkoušky.
  • Návrh konfigurátoru informačního systému 

   Autor: Lucie Řípová; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Furmánek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou aplikace, která pomůže studentům v předmětu Informační systémy pochopit konfiguraci a cenotvorbu již hotových informačních systémů. V první části práce jsou objasněna teoretická ...
  • Převedení krabiček v interaktivním nástroji na výuku transformací do knihovny ImGui 

   Autor: Sofie Šašorina; Vedoucí práce: Felkel Petr; Oponent práce: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato práce řeší modernizaci nástroje I3T, který nedosahuje požadovaných standardů, kladených na moderní výukové nástroje. Celá modernizace nástroje I3T je řešena v několika závěrečných pracích. Tato konkretní práce se ...
  • Mobilní aplikace pro plánování lidských zdrojů 

   Autor: Martina Kopecká; Vedoucí práce: Šebek Jiří; Oponent práce: Míkovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato práce se věnuje návrhu mobilní aplikace pro plánování lidských zdrojů, především rozvrhování směn. V teoretické části jsou popsány základní rozhodující faktory a legislativní podmínky, které ovlivňují rozvrhování ...
  • Systém pro pohovory v IT a jejich přípravu 

   Autor: Adilbek Utemissov; Vedoucí práce: Šebek Jiří; Oponent práce: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací systému pro podporu programátorů. Systém je webovou aplikací, která je určena pro provedení technického pohovoru IT společností a připravu k němu programátory. Nabízí firmam ...
  • Návrh systému pro jazykovou školu 

   Autor: Štěpán Kylberger; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Kukačka David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato práce se soustředí na problematiku jazykových škol. Konkrétně se zabývá jazykovou školou Lingua Nostra, dokumentuje její organizaci a fungování a identifikuje možná rozšíření stávajícího informačního systému. Následně ...
  • Web aplikační framework pro Micropython 

   Autor: Martin Mašata; Vedoucí práce: Šebek Jiří; Oponent práce: Klíma Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením nového web aplikačního frameworku v Micropythonu, který bude nabízet více možností než ty stávající. Dokument obsahuje analýzu, návrh, implementaci a testování aplikace. Analýza ...
  • Srovnání webové architektury REST a GraphQL 

   Autor: Zarif Abdalimov; Vedoucí práce: Huřťák Petr; Oponent práce: Ledvinka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Každý rok je trh IT naplněn novými technologiemi pro vytváření webového API. Jednou z těchto nových a populárních technologií je GraphQL. Cílem této práce je porovnat webové architektury REST a GraphQL a zjistit výhody ...
  • GraphQL vrstva pro RESTful API v praxi 

   Autor: Arina Iamshchikova; Vedoucí práce: Komárek Martin; Oponent práce: Frajták Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   GraphQL přináší nový architektonický styl pro webové aplikace.Pomocí něj, tato práce představuje nový způsob vytváření API klienta pro webové aplikace. Účelem této práci navrhnout a implementovat aplikaci, která zjednoduší ...
  • Návrh asistenta pro zájemce o studium na ČVUT FEL 

   Autor: Adam Shorný; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Ullrichová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato práce se zabývá problematikou přechodu ze střední školy na univerzitu. Cílem práce je zjistit, zda by mohla být v této problematice užitečná technologie chatbota a jak ji nejlépe použít. Součástí je vyhodnocení přínosů ...
  • Možnosti tvorby jednoduchých her na platformě chatbot 

   Autor: Alina Kidenko; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Hrabák Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá využitím technologie chatbot v oblasti detektivních her. Cílem práce bylo zjistit, jestli chatbot je vhodnou platformou pro tvorbu detektivních her. Práce také popisuje metodiku překlopení ...
  • Hodnocení reakcí čtenářů na obsah mediálních zpráv 

   Autor: Lukáš Zíb; Vedoucí práce: Mařík Radek; Oponent práce: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Náplní práce je implementace algoritmů strojového učení v jazyce Python, pomocí kterých je vyhodnocen postoj autora v libovolném textu. Vhodnými texty pro takové zpracování jsou různé recenze a reakce lidí, které obvykle ...