News

Department of Computer Science and Engineering

Collections in this community

Recent Submissions

 • Rozšíření herně-teoretických modelů o subracionální adaptivní chování 

  Author: Ondráček Jakub; Supervisor: Vaněk Ondřej; Opponent: Čermák Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Pašovaní drog představuje hlavní hrozbu pro bezpečnost obyvatel Spojených států amerických. Od 70. let Spojené státy investovaly miliardy dolarů do programů zaměřených na zamezení toku ilegálních drog do Spojených států, ...
 • IS pro správu letních táborů 

  Author: Regál Jindřich; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Šebek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací informačního systému pro správu letních táborů a podporu chodu neziskové organizace. Funkce a požadavky byly určeny dle potřeb organizace SHM Klub Praha - Počernice, z. s. Byla ...
 • Rozšíření prostředí Process Simulate pro optimalizaci robotických buněk 

  Author: Dryk Jan; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: Pochylý Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Process Simulate od firmy Siemens je průmyslovým standardem v oblasti softwaru pro návrh výrobních linek. Umožňuje výrobcům plánovat a ověřovat montážní linku dlouho než začneme stavět budovu. Tato práce usiluje o to, aby ...
 • Kolorizace černobílých obrazů s využitím neuronových sítí 

  Author: Futschik David; Supervisor: Sýkora Daniel; Opponent: Čech Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Automatické obarvovaní šedotónových obrázků se v posledních letech stalo více zkoumanou oblastí, zejména díky rozšířenému používání hlubokých konvolučních neuronových sítí. Cílem této práce je pokusit se aplikovat tuto ...
 • Aplikace pro podporu hromadneho odesilani korespondence 

  Author: Dvořák Vladimír; Supervisor: Šišlák David; Opponent: Cuchý Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Tato práce se zabývá návrhem, implementací a testováním aplikace pro zapisování poštovních adres podle základních principů softwarového inženýrství. Hlavní téma je vytvoření takového programu, který bude uživateli usnadňovat ...
 • Realtime prezentace soutěžních výsledků a tweetů v systému MyICPC 

  Author: Musil Ondřej; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Macík Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-22)
  Systém MyICPC byl navržen pro podporu informovanosti a zájmu účastníků a diváků během programovacích soutěží ACM-ICPC. Jeho hlavním úkolem je poskytovat soutěžní výsledky v reálném čase. Tento úkol s sebou přináší řadu ...
 • Aplikace pro zobrazení dojezdu elektrokola 

  Author: Kuznetsova Anastasia; Supervisor: Hrnčíř Jan; Opponent: Černoch Radomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Cílem této diplomové práce bylo vytvořit mobilní aplikaci pro výpočet dojezdu elektrického kola typu pedelek na základě dat získaných od uživatele a informací o terénu. Na základě analýzy existujících řešení byly odvozeny ...
 • Hluboké učení pro autonomní řízení fliperů robotu v simulaci 

  Author: Azayev Teymur; Supervisor: Zimmermann Karel; Opponent: Ecorchard Gaël Pierre Marie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  Diky současnému pokroku v algoritmech hlubokého a posilovaného učení, jsou neu-ronové sítě stále častejí použivane v růz-ných robotických ůlohách jako je na-priklad rizeni robotu pri prejizdeni nerov-neho terenu. Zkoumáme ...
 • Explorační strategie pro posilované učení s aproximací funkcí 

  Author: Moravová Alena; Supervisor: Lisý Viliam; Opponent: Kadlec Rudolf
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Tématem této diplomové práce jsou explorační strategie ve vysokodimenzionálních problémech posilovaného učení. Tři současné explorační strategie byly evaluovány na dvou doménách - na klasifikaci s drahými proměnnými a na ...
 • Analýza výkonu řešiče systému generálního klíče a hlavních klíčů 

  Author: Hořeňovský Martin; Supervisor: Černoch Radomír; Opponent: Vyskočil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Tato práce popisuje existující řešič systémů generálního klíče vyvinutý na katedře počítačů, FEL, ČVUT, který je založený na problému SAT. Práce poskytuje přehled, jak se systém generálního klíče převádí na problém SAT, ...
 • Doporučovací systém pro eshop 

  Author: Čiefová Martina; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Kordík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Cieľom tejto diplomovej práce je vykonať dôležité kroky pred uvedením odporúčacieho systému do prevádzky internetového obchodu. Práca obsahuje analýzu ponúknutých dát od e-shopu Kickz a návrh vhodnej metodológie vyhodnocovania ...
 • Celulární kódování pro hluboké neuronové sítě 

  Author: Doležal Matěj; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Šourek Gustav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Umělá neuronová síť je výpočetní model, který je inspirován chováním a strukturou lidského mozku. Vetšina přístupů pro stavění neuronových sítí se snaží optimalizovat topologii a zároveň parametry sítě. Tento přístup se ...
 • Registr členů klubu Hlávkova kolej 

  Author: Dendis Martin; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Purchart Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat nový informační systém pro evidenci členů klubu Hlávkova kolej a řízení přístupu ke službám klubu, který nahradí stávající nevhodné řešení. Práce popisuje celý vývojový cyklus ...
 • Optimalizace síťového provozu pro VRUT 

  Author: Voříšek Lukáš; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Míšek Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Cílem této práce je optimalizace datového toku, který je nutný pro distribuovaný výpočet obrazu pomocí aplikace Virtual Reality Universal Toolkit. Tato optimalizace by měla poskytovat možnost výpočtu a zobrazení scény v ...
 • Detekce anomálií v threat intelligence datech 

  Author: Marek Petr; Supervisor: Kopřiva Štěpán; Opponent: Krupička Mikuláš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  V předložené práci studujeme algoritmy,~které se zabývají detekcí anomálií (tzn. identifikací bodů, které se výrazně liší od ostatních). Zaměřujeme se na použití detektorů anomálií v objemných datech vytvořených z threat ...
 • Model poptávky po taxi službách založený na datech 

  Author: Chmelař Matej; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Šourek Gustav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Táto práca uvádza prehľad metód určených na modelovanie a predikciu taxi dopytu, s využitím informácii dostupných z dát, pozostávajúcich hlavne z GPS lokalizácie, a časových značiek. Úlohou je vyvinúť program, ktorý dokáže ...
 • Webová aplikace pro sběr a vyhodnocení dat z uživatelských testů 

  Author: Lebedeva Antonina; Supervisor: Čmolík Ladislav; Opponent: Malý Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Hlavním účelem této práce je vytvoření platformy pro vývojáře a výzkumníky v oblasti uživatelských testů. Tato platforma bude umožňovat správu experimentů s uživateli, poskytovat přístup k nasbíraným datům a zobrazovat ...
 • Lokalizace zrakově postižených chodců pomocí dialogového systému 

  Author: Černý Pavel; Supervisor: Balata Jan; Opponent: Vystrčil Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Tato diplomová práce se zabývá lokalizací nevidomých chodců. Práce analyzuje chování GPS signálu ve městě, dostupné podklady GIS a stručně analyzuje mluvené dialogové rozhraní pro slepé na mobilním telefonu. Po 3 iterací ...
 • Identifikace vlastních klíčů v systému generálního a hlavních klíčů 

  Author: Kryška Marek; Supervisor: Černoch Radomír; Opponent: Novák Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Řešením systému klíčů a zámků rozumíme fyzickou výrobu klíče a blokování v zámku. Návrh řešení musí odpovídat podmínkám, jenž jsou dané zákazníkem a říkají nám, jaké klíče otvírají které zámky v systému. Nalezení takového ...
 • Modely strojového učení pro analýzu míst automobilových nehod 

  Author: Rak Adam; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Buk Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Cieľom tejto práce je analyzovať dopravné nehody metódami strojového učenia. Pomocou záznamov o dopravných nehodách v Českej republike dokážu metódy strojového učenia nájsť vzory a určovať kľúčové faktory, ktoré sú špecifické ...

View more