News

Department of Computer Science and Engineering

Collections in this community

Recent Submissions

 • Volejbalový statistický systém jako android aplikace 

  Author: Štemberg Václav; Supervisor: Šišlák David; Opponent: Cuchý Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Práce je zaměřena na návrh a vývoj mobilní aplikace pro operační systém Android. Výstupem je aplikace realizující statistický volejbalový systém, ve kterém jsou data ukládána na serveru. Systém pomáhá trenérům i hráčům ...
 • Systém pro sběr zpětné vazby od uživatelů na základě existujícího issue trackeru 

  Author: Likharev Timofei; Supervisor: Vrátník Jan; Opponent: Mudra Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro sběr zpětné vazby od uživatelů na základě existujícího issue trackeru. Hlavním cílem je vytvoření takového systému, který usnadní vývojářům, kteří používají konkrétní ...
 • Uživatelsky rozšiřovatelná grafová databáze 

  Author: Ullrich Herbert; Supervisor: Genyk-Berezovskyj Marko; Opponent: Valla Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Tento dokument zkoumá dostupné algoritmy a software použitelný pro za bránění výskytu isomorfů (strukturních duplikátů) v početné a dále rozšiřitelné množině grafů a pro rozhodování, zda je specifická třída grafů v databázi ...
 • Multiplatformní aplikace v React Native pro sledování stavuměřáku kvality ovzduší 

  Author: Vidašič Jan; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Pačes Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat uživatelsky příjemnou a intuitivní multiplatformní aplikaci ve frameworku React Native pro systémy iOS a Android, která bude svým uživatelům zobrazovat data ze zařízení měřících ...
 • Osobní manažer léků 

  Author: Váca Jakub; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Komárek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Předmětem této bakalářské práce je analýza, návrh a implementace mobilní aplikace, která pomáhá s podáváním léků. Během návrhu jsme postupovali podle metodiky User-Centered Design a byl kladen důraz na použitelnost cílovou ...
 • Implementation of Goldwasser-Kilian primality test on elliptic curves 

  Author: Gimadiev Marat; Supervisor: Al-Beywanee Bestoun S. Ahmed; Opponent: Latypov Roustem Haphisovitch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Due to the development in information security and cryptography fields, in particular public-key cryptography, the importance of searching for large prime numbers has increased. Solovay and Strassen, in 1977, and Miller ...
 • Flexibilní modularizace zdrojového kódu 

  Author: Sedliský Filip; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Macík Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Předmětem této bakalářské práce je prozkoumání možností transformace zdrojového kódu v Javě, navrhnutí prototypu flexibilní modularizace pro transformace middleware modulu na menší moduly v technologii Java EE a její ...
 • Analysis and comparison of methods of Grobner bases for solving nonlinear polynomial systems in finite fields of characteristic 2. 

  Author: Nizamov Ildar; Supervisor: Al-Beywanee Bestoun S. Ahmed; Opponent: Ishmukhametov Shamil Talgatovitch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Metoda Grobnerovy báze je univerzální a výkonný nástroj pro řešení nelineárních polynomiálních rovnic v některých algebraických polích. Tato metoda je zobecnění Gaussovského eliminačního algoritmu v nelineárním případě. ...
 • Visualization of human's body internal tissues using shaders in simulation medicine 

  Author: Spiridonov Nikolai; Supervisor: Frajták Karel; Opponent: Salimov Farid Ibragimovich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Moderní 3D aplikace v reálném čase jsou velmi složitý a sofistikovaný software. Obzvláště obtížné je vývoj softwaru pro zdravotnické simulátory. Vývojáři se často snaží zlepšit výkon svého softwaru a snaží se nekonečně ...
 • Application of machine learning methods to solve the problem of user identification on various digital devices 

  Author: Ivanova Elena; Supervisor: Frajták Karel; Opponent: Salimov Rustem Faridovitch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Úloha rozpoznávání jednoho uživatele na více zařízeních se v dnešní době stala nesmírně důležitá, protože každý vlastní různá zařízení k plnění úkolů a identita uživatele se stává roztříštěnou, což není dobré pro reklamu. ...
 • Software complex for automated scheduling 

  Author: Mingazova Guzel; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Makletsov Sergey Vladislavovich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Diplomová práce se zabývá problematikou generování jízdních řádů. Teorie plánování je již více než 50 let studována a neexistuje jednoznačné řešení plánování, které by splňovalo všechny podmínky, které byly stanoveny. V ...
 • Parallel algorithms for microstrip antennas modeling by the method of moments 

  Author: Giniyatova Dinara; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Kokunin Petr Anatolevich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Microstrip antény (MA) jsou široce používány jako součást různých zařízení pro mobilní komunikační systémy: fázované antény, základnové stanice s odvětvovými radiačními vzory, příjem vesmírné rozmanitosti atd. Pro výpočet ...
 • Analysis and investigation of the convergence of the Bezout coefficients search algorithm 

  Author: Zhumaniezov Alisher; Supervisor: Frajták Karel; Opponent: Kugurakov Vladimir Sergeevich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  In the age of modern technology, time is a very valuable resource. Therefore, an important indicator of the program's work is its computational speed. This essay will describe the optimization of Bezout coefficients search ...
 • Internetový obchod s adaptivními prvky 

  Author: Rudenko Vladislav; Supervisor: Balík Martin; Opponent: Macík Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  S roustoucím množstvím informací roste i potřeba přizpůsobení obsahu internetového obchodu a nabízeného sortimentu potřebám zákazníka. Počet internetových obchodů a množství nabízeného zboží se neustále zvyšují. Aby se ...
 • Systém pro autonomní sázení s optimální alokací sázek 

  Author: Uhrín Matej; Supervisor: Hubáček Ondřej; Opponent: Pichl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Cílem naší práce bylo najít optimální investiční strategii a ověřit její funkčnost na vhodné doméně sportovního sázení. Zjistili jsme, že pravidlo maximálního geometrického průměru (tzv. ``Kellyho kritérium'') je takovou ...
 • Adaptace UI/SW založena na stavu uživatele 

  Author: Svoboda Vojtěch; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Mannová Božena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou emocí a stavu uživatele a přizpůsobení uživatelského rozhraní tomuto uživateli. V rámci této práce je provedena úprava a rozšíření existující knihovny na adaptaci uživatelského ...
 • Pokrývání rozlehlých oblastí pomocí bezpilotních strojů s omezeným doletem 

  Author: Johanides Adam; Supervisor: Selecký Martin; Opponent: Váňa Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
  Tato práce navrhuje řešení pro mapování rozsáhlých konvexních ploch s použitím jednoho bezpilotního stroje (UAV). Dosavadní práce navrhují plánování tras UAV pouze z jedné startovací pozice a nezohledňují jeho maximální ...
 • Knihovna pro automatizaci testů založená na šablonách 

  Author: Kozlovský Marek; Supervisor: Ledvinka Martin; Opponent: Bureš Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Předmětem této práce je vytvoření Java frameworku pro vykonávání automatických testů na základě textových scénářů. Účelem je umožnit uživateli tohoto frameworku vytvářet testovací scénáře metodikou Behaviour Driven ...
 • Testování integrací client-server 

  Author: Markacz Tomáš; Supervisor: Žára Ondřej; Opponent: Štekl Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
  Hlavním cílem této práce je popsat, jakými způsoby lze provádět testování integrací client-server. Práce se zaměřuje především na prostředí mobilních a webových aplikací. Součástí je také návrh nového způsobu testování ...
 • Multiplatformní horizontálně škálovatelný systém pro zasílání zpráv 

  Author: Hernández Oscar; Supervisor: Mudra Martin; Opponent: Vrátník Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Tato diplomová práce popisuje horizontálně škálovatelnou serverou aplikaci, která umožňuje zasílání zpráv napříč ruzných platforem s důrazem na modularitu a rozšiřitelnost. Drtivá většina práce a aplikace se zaměřuje na ...

View more