News

Department of Computer Science and Engineering

Collections in this community

Recent Submissions

 • Platforma pro podporu práce operátů tele-asistenčních center pro navigaci zrakově postižených 

  Author: Szczurková Jana; Supervisor: Balata Jan; Opponent: Šebek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Cílem této práce je navrhnout, vytvořit a otestovat prototypy platformy pro podporu práce operátorů tele-asistenčních center pro zrakově postižené, která jim má usnadnit práci a pomoci vyřešit problémy objevené při pozorování ...
 • Repozitář a server webová aplikace pro nahrávky dialogů postav 

  Author: Tkachenko Danylo; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Nedvěd Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  Tato bakalarska prace popisuje proces, kterym jsem prosel behem vyvoje aplikaci na zlepseni spoluprace na projektech. Zameruje se konkretne na projekty souvisejici s nahravanim zvuku, ktere vyzaduji dalkovou tymovou praci. ...
 • Objevování bezpečnostních chyb ve zdrojovém kódu za použití dotazů v grafových databázích 

  Author: Skoumal Ondřej; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Láznička Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Najít bezpečnostní chybu ve zdrojovém kódu není jednoduchý úkol. Tato práce si klade za cíl prozkoumat nový způsob jejich nalezení - použitím open-source nástroje Joern a grafových databází. Joern umožňuje analyzovat ...
 • Barrister - vyhledávání duplicit ve zdrojových kódech 

  Author: Fryč Jiří; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Náplava Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  V rámci bakalářská práce analyzuje možnosti pro detekci plagiátů ve zdrojových kódech a vytváříme ideální řešení pro ČVUT FEL.Vzhledem k zaměření řešíme detekci plagiátů převážně pro testování úloh zadaných studentům. ...
 • HeroCamp - webová aplikace pro deskové a psané hry na hrdiny 

  Author: Plátek Jan; Supervisor: Macek Ondřej; Opponent: Komárek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  V rámci práce bylo úkolem vytvořit webovou aplikaci HeroCamp, která bude sloužit pro podporu stolních a online psaných her na hrdiny. Vzhledem k současné situaci bylo vhodné řešit problém pomocí nových technologií, které ...
 • Vývoj IoT aplikačního běhového prostředí 

  Author: Paulík Adam; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Bunčiak Štefan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  This thesis aims to develop platform agnostic IoT runtime using Bulldog Camel and Docker components. Bulldog and Camel components will help to create platform and langu- age agnostic runtime for single board computer (e.g. ...
 • Mobilní aplikace pro automatickou detekci epileptiformních výbojů v intraoperační elektrokortikografii 

  Author: Svobodová Lenka; Supervisor: Ježdík Petr; Opponent: Komárek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Jednou z možností léčby farmakorezistentní epilepsie je resekce poškozené mozkové tkáně. K určení pozice a velikosti této tkáně se během operace měří EEG přímo z povrchu mozku (provádí se tzv. intraoperační elektrokortikografie). ...
 • Hluboká neuronová síť pro klasifikaci satelitních snímků s využitím Open Street Maps 

  Author: Kunc Vladimír; Supervisor: Reinštein Michal; Opponent: Škoviera Radoslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Nabídka dat z dálkového průzkumu Země (DPZ) vzrůstá a stejně stoupá poptávka po metodách umožníjící automatickou analýzu těchto dat, jednou z těchto metod je klasificka. Nicméně přes vzrůstající poptávku, neexistuje žádný ...
 • Implementace systému pro správu instancí webových služeb především v prostředí cloudu 

  Author: Janata Ondřej; Supervisor: Troller Pavel; Opponent: Žalud Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Prostudujte současný stav a standardy software pro správu cloudu. Navrhněte řešení pro automatickou správu (vytvoření, monitoring, upgrade, zrušení) instancí webové služby v prostředí cloudu též s možností snadého spuštění ...
 • Predikce a časová analýza sledu dat 

  Author: Ostashchuk Oleg; Supervisor: Kozák Miloš; Opponent: Krist Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Diplomová práce se věnuje problematice analýzy a prognózováni časových řad. Cílem práce je prozkoumat existující metody prognózováni časových řad, včetně potřebných kroků předzpracování dat. Jsou vybrané tři slibné metody ...
 • Hybridní mobilní aplikace pro systém plánování projektů 

  Author: Teplý Jan; Supervisor: Blaško Miroslav; Opponent: Hašek Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Plantac je proprietární webová aplikace pro plánování času a nákladů projektů na platformě Java EE as vyzualizací ve frameworku ZK. Cílem práce je prozkoumat možnosti pro vytvoření alternativního multiplatformního uživatelského ...
 • DVBGrabber - systém pro streamování a zaznamenávání televizního vysílání pro osobní použití 

  Author: Makovec Marek; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Votava Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce se zabývá systémem pro šíření televizní signálu DVB-T do lokální sítě a následně možností tento audiovizuální obsah ukládat pro pozdější přehrání.
 • Administrační nástroj pro databázové systémy (stromové procházení, rozdíly) 

  Author: Kostyuk Petro; Supervisor: Žára Ondřej; Opponent: Svoboda Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tako práce se zabývá vytvořením systému pro správu databází. Předností tohoto systému bude jeho schopnost vyhledat a zobrazit data, která mezi sebou souvisí (záznamy tabulek, které jsou mezi sebou propojeny cizím klíčem) ...
 • Algoritmy pro automatické umísťování popisků 

  Author: Chamra Tomáš; Supervisor: Pošík Petr; Opponent: Kouba Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Práce popisuje problém automatického umísťování popisků do mapy. Jednotlivé bodové, čárové a plošné objekty v mapě je třeba označit odpovídajícími textovými či obrázkovými popisky. Tyto popisky je nutné rozmístit tak, aby ...
 • Analýza a implementace software pro organizaci tréninků 

  Author: Bambas Jaroslav; Supervisor: Šedek Pavel; Opponent: Kočí Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
  Tato závěrečná práce popisuje proces tvorby webové aplikace umožňující organizaci tréninků a přihlašování na události za pomoci Open Source technologií. Hlavním cílem práce je provedení sběru a analýzy požadavků na software, ...
 • Program pro tvorbu normálových map z jedné fotografie 

  Author: Sedláček Šimon; Supervisor: Sedláček David; Opponent: Mach Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  V této práci popisuji využití Shape from Shading algoritmů na vytvoření výškových a normálových map z jediné fotografie, následně je zde popsána implementace algoritmu Interactive Normal Reconstruction from a Single Image, ...
 • Počítačová hra Songs of the Wind 

  Author: Sedlár Ondřej; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Sedláček David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Cílem této práce bylo vytvořit kompletní počítačovou hru pomocí herního enginu Unity. Hra patří do hudebního herního žánru, jejíž hlavní složka hratelnosti je založena na využití hudby coby prostředku interakce. V rámci ...
 • Audiohra: Počítačová hra se zvukovým výstupem bez grafického rozhraní 

  Author: Hejná Markéta; Supervisor: Sporka Adam; Opponent: Valta Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Cílem této práce bylo vytvořit počítačovou audiohru určenou primárně lidem se zrakovým postižením, která by byla ovládaná pomocí klávesnice a MIDI kláves. V první části práce jsou představeny některé z již existujících her ...
 • WebExtensions, bezpečnostní model a kompatibilita s XPCOM 

  Author: Eiselt Zbyněk; Supervisor: Žára Ondřej; Opponent: Frajták Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Cílem práce je nastudovat rozhraní WebExtensions pro tvorbu tzv. "cross-browser" rozšíření do webových prohlížečů a porovnat jejich možnosti se starší množinou technologií XUL/XPCOM. Během srovnávání bude kladen důraz na ...
 • Vzdálené uživatelské rozhraní pro řídící systém experimentu COMPASS v CERN 

  Author: Květoň Antonín; Supervisor: Černý Tomáš; Opponent: Nový Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
  Částí řídícího systému sběru dat experimentu COMPASS v CERN je grafické uživatelské rozhraní, které je navrženo s ohledem na lokální přístup -- jedinou možnou metodou vzdáleného přístupu je protokol Secure Shell s X11 ...

View more