Zobrazují se záznamy 1-20 z 1000

  • Platforma pro podporu práce operátů tele-asistenčních center pro navigaci zrakově postižených 

   Autor: Szczurková Jana; Vedoucí práce: Balata Jan; Oponent práce: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce je navrhnout, vytvořit a otestovat prototypy platformy pro podporu práce operátorů tele-asistenčních center pro zrakově postižené, která jim má usnadnit práci a pomoci vyřešit problémy objevené při pozorování ...
  • Repozitář a server webová aplikace pro nahrávky dialogů postav 

   Autor: Tkachenko Danylo; Vedoucí práce: Sporka Adam; Oponent práce: Nedvěd Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato bakalarska prace popisuje proces, kterym jsem prosel behem vyvoje aplikaci na zlepseni spoluprace na projektech. Zameruje se konkretne na projekty souvisejici s nahravanim zvuku, ktere vyzaduji dalkovou tymovou praci. ...
  • Objevování bezpečnostních chyb ve zdrojovém kódu za použití dotazů v grafových databázích 

   Autor: Skoumal Ondřej; Vedoucí práce: Černý Tomáš; Oponent práce: Láznička Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Najít bezpečnostní chybu ve zdrojovém kódu není jednoduchý úkol. Tato práce si klade za cíl prozkoumat nový způsob jejich nalezení - použitím open-source nástroje Joern a grafových databází. Joern umožňuje analyzovat ...
  • Barrister - vyhledávání duplicit ve zdrojových kódech 

   Autor: Fryč Jiří; Vedoucí práce: Macek Ondřej; Oponent práce: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   V rámci bakalářská práce analyzuje možnosti pro detekci plagiátů ve zdrojových kódech a vytváříme ideální řešení pro ČVUT FEL.Vzhledem k zaměření řešíme detekci plagiátů převážně pro testování úloh zadaných studentům. ...
  • HeroCamp - webová aplikace pro deskové a psané hry na hrdiny 

   Autor: Plátek Jan; Vedoucí práce: Macek Ondřej; Oponent práce: Komárek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   V rámci práce bylo úkolem vytvořit webovou aplikaci HeroCamp, která bude sloužit pro podporu stolních a online psaných her na hrdiny. Vzhledem k současné situaci bylo vhodné řešit problém pomocí nových technologií, které ...
  • Vývoj IoT aplikačního běhového prostředí 

   Autor: Paulík Adam; Vedoucí práce: Černý Tomáš; Oponent práce: Bunčiak Štefan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   This thesis aims to develop platform agnostic IoT runtime using Bulldog Camel and Docker components. Bulldog and Camel components will help to create platform and langu- age agnostic runtime for single board computer (e.g. ...
  • Mobilní aplikace pro automatickou detekci epileptiformních výbojů v intraoperační elektrokortikografii 

   Autor: Svobodová Lenka; Vedoucí práce: Ježdík Petr; Oponent práce: Komárek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Jednou z možností léčby farmakorezistentní epilepsie je resekce poškozené mozkové tkáně. K určení pozice a velikosti této tkáně se během operace měří EEG přímo z povrchu mozku (provádí se tzv. intraoperační elektrokortikografie). ...
  • Hluboká neuronová síť pro klasifikaci satelitních snímků s využitím Open Street Maps 

   Autor: Kunc Vladimír; Vedoucí práce: Reinštein Michal; Oponent práce: Škoviera Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Nabídka dat z dálkového průzkumu Země (DPZ) vzrůstá a stejně stoupá poptávka po metodách umožníjící automatickou analýzu těchto dat, jednou z těchto metod je klasificka. Nicméně přes vzrůstající poptávku, neexistuje žádný ...
  • Implementace systému pro správu instancí webových služeb především v prostředí cloudu 

   Autor: Janata Ondřej; Vedoucí práce: Troller Pavel; Oponent práce: Žalud Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Prostudujte současný stav a standardy software pro správu cloudu. Navrhněte řešení pro automatickou správu (vytvoření, monitoring, upgrade, zrušení) instancí webové služby v prostředí cloudu též s možností snadého spuštění ...
  • Predikce a časová analýza sledu dat 

   Autor: Ostashchuk Oleg; Vedoucí práce: Kozák Miloš; Oponent práce: Krist Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Diplomová práce se věnuje problematice analýzy a prognózováni časových řad. Cílem práce je prozkoumat existující metody prognózováni časových řad, včetně potřebných kroků předzpracování dat. Jsou vybrané tři slibné metody ...
  • Hybridní mobilní aplikace pro systém plánování projektů 

   Autor: Teplý Jan; Vedoucí práce: Blaško Miroslav; Oponent práce: Hašek Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Plantac je proprietární webová aplikace pro plánování času a nákladů projektů na platformě Java EE as vyzualizací ve frameworku ZK. Cílem práce je prozkoumat možnosti pro vytvoření alternativního multiplatformního uživatelského ...
  • DVBGrabber - systém pro streamování a zaznamenávání televizního vysílání pro osobní použití 

   Autor: Makovec Marek; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá systémem pro šíření televizní signálu DVB-T do lokální sítě a následně možností tento audiovizuální obsah ukládat pro pozdější přehrání.
  • Administrační nástroj pro databázové systémy (stromové procházení, rozdíly) 

   Autor: Kostyuk Petro; Vedoucí práce: Žára Ondřej; Oponent práce: Svoboda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tako práce se zabývá vytvořením systému pro správu databází. Předností tohoto systému bude jeho schopnost vyhledat a zobrazit data, která mezi sebou souvisí (záznamy tabulek, které jsou mezi sebou propojeny cizím klíčem) ...
  • Algoritmy pro automatické umísťování popisků 

   Autor: Chamra Tomáš; Vedoucí práce: Pošík Petr; Oponent práce: Kouba Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Práce popisuje problém automatického umísťování popisků do mapy. Jednotlivé bodové, čárové a plošné objekty v mapě je třeba označit odpovídajícími textovými či obrázkovými popisky. Tyto popisky je nutné rozmístit tak, aby ...
  • Analýza a implementace software pro organizaci tréninků 

   Autor: Bambas Jaroslav; Vedoucí práce: Šedek Pavel; Oponent práce: Kočí Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tato závěrečná práce popisuje proces tvorby webové aplikace umožňující organizaci tréninků a přihlašování na události za pomoci Open Source technologií. Hlavním cílem práce je provedení sběru a analýzy požadavků na software, ...
  • Program pro tvorbu normálových map z jedné fotografie 

   Autor: Sedláček Šimon; Vedoucí práce: Sedláček David; Oponent práce: Mach Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   V této práci popisuji využití Shape from Shading algoritmů na vytvoření výškových a normálových map z jediné fotografie, následně je zde popsána implementace algoritmu Interactive Normal Reconstruction from a Single Image, ...
  • Počítačová hra Songs of the Wind 

   Autor: Sedlár Ondřej; Vedoucí práce: Sporka Adam; Oponent práce: Sedláček David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem této práce bylo vytvořit kompletní počítačovou hru pomocí herního enginu Unity. Hra patří do hudebního herního žánru, jejíž hlavní složka hratelnosti je založena na využití hudby coby prostředku interakce. V rámci ...
  • Audiohra: Počítačová hra se zvukovým výstupem bez grafického rozhraní 

   Autor: Hejná Markéta; Vedoucí práce: Sporka Adam; Oponent práce: Valta Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce bylo vytvořit počítačovou audiohru určenou primárně lidem se zrakovým postižením, která by byla ovládaná pomocí klávesnice a MIDI kláves. V první části práce jsou představeny některé z již existujících her ...
  • WebExtensions, bezpečnostní model a kompatibilita s XPCOM 

   Autor: Eiselt Zbyněk; Vedoucí práce: Žára Ondřej; Oponent práce: Frajták Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem práce je nastudovat rozhraní WebExtensions pro tvorbu tzv. "cross-browser" rozšíření do webových prohlížečů a porovnat jejich možnosti se starší množinou technologií XUL/XPCOM. Během srovnávání bude kladen důraz na ...
  • Vzdálené uživatelské rozhraní pro řídící systém experimentu COMPASS v CERN 

   Autor: Květoň Antonín; Vedoucí práce: Černý Tomáš; Oponent práce: Nový Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Částí řídícího systému sběru dat experimentu COMPASS v CERN je grafické uživatelské rozhraní, které je navrženo s ohledem na lokální přístup -- jedinou možnou metodou vzdáleného přístupu je protokol Secure Shell s X11 ...