Zobrazují se záznamy 1-20 z 1023

  • Celulární kódování pro hluboké neuronové sítě 

   Autor: Doležal Matěj; Vedoucí práce: Drchal Jan; Oponent práce: Šourek Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Umělá neuronová síť je výpočetní model, který je inspirován chováním a strukturou lidského mozku. Vetšina přístupů pro stavění neuronových sítí se snaží optimalizovat topologii a zároveň parametry sítě. Tento přístup se ...
  • Identifikace vlastních klíčů v systému generálního a hlavních klíčů 

   Autor: Kryška Marek; Vedoucí práce: Černoch Radomír; Oponent práce: Novák Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Řešením systému klíčů a zámků rozumíme fyzickou výrobu klíče a blokování v zámku. Návrh řešení musí odpovídat podmínkám, jenž jsou dané zákazníkem a říkají nám, jaké klíče otvírají které zámky v systému. Nalezení takového ...
  • Lokalizace zrakově postižených chodců pomocí dialogového systému 

   Autor: Černý Pavel; Vedoucí práce: Balata Jan; Oponent práce: Vystrčil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato diplomová práce se zabývá lokalizací nevidomých chodců. Práce analyzuje chování GPS signálu ve městě, dostupné podklady GIS a stručně analyzuje mluvené dialogové rozhraní pro slepé na mobilním telefonu. Po 3 iterací ...
  • Aplikace pro podporu hromadneho odesilani korespondence 

   Autor: Dvořák Vladimír; Vedoucí práce: Šišlák David; Oponent práce: Cuchý Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Tato práce se zabývá návrhem, implementací a testováním aplikace pro zapisování poštovních adres podle základních principů softwarového inženýrství. Hlavní téma je vytvoření takového programu, který bude uživateli usnadňovat ...
  • Optimalizace síťového provozu pro VRUT 

   Autor: Voříšek Lukáš; Vedoucí práce: Kubr Jan; Oponent práce: Míšek Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Cílem této práce je optimalizace datového toku, který je nutný pro distribuovaný výpočet obrazu pomocí aplikace Virtual Reality Universal Toolkit. Tato optimalizace by měla poskytovat možnost výpočtu a zobrazení scény v ...
  • Detekce anomálií v threat intelligence datech 

   Autor: Marek Petr; Vedoucí práce: Kopřiva Štěpán; Oponent práce: Krupička Mikuláš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   V předložené práci studujeme algoritmy,~které se zabývají detekcí anomálií (tzn. identifikací bodů, které se výrazně liší od ostatních). Zaměřujeme se na použití detektorů anomálií v objemných datech vytvořených z threat ...
  • Webová aplikace pro sběr a vyhodnocení dat z uživatelských testů 

   Autor: Lebedeva Antonina; Vedoucí práce: Čmolík Ladislav; Oponent práce: Malý Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Hlavním účelem této práce je vytvoření platformy pro vývojáře a výzkumníky v oblasti uživatelských testů. Tato platforma bude umožňovat správu experimentů s uživateli, poskytovat přístup k nasbíraným datům a zobrazovat ...
  • Identifikace podobností ve škodlivém chování v sítí 

   Autor: Stanke Michal; Vedoucí práce: Rehák Martin; Oponent práce: Fikar Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Cílem této práce je návrh a implementace frameworku pro identifikaci podobností v rozpoznaném škodlivém síťovém provozu, s použitím minimálně dvou metrik podobnosti. Výsledky budou dále využity pro snížení množství dat ...
  • Modely strojového učení pro analýzu míst automobilových nehod 

   Autor: Rak Adam; Vedoucí práce: Drchal Jan; Oponent práce: Buk Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Cieľom tejto práce je analyzovať dopravné nehody metódami strojového učenia. Pomocou záznamov o dopravných nehodách v Českej republike dokážu metódy strojového učenia nájsť vzory a určovať kľúčové faktory, ktoré sú špecifické ...
  • Rozvrhování F-tvarých úloh s replikací pro maximalizaci 

   Autor: Slunečko Daniel; Vedoucí práce: Novák Antonín; Oponent práce: Černoch Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   V rámci této práce jsme se zaměřili na problém rozvrhování F-tvarých úloh s replikacemi pro navýšení pravděpodobnosti provedení těchto úloh. Nově jsme zavedli koncept replikace v oboru rozvrhovaní F-tvarých úloh a rozšířili ...
  • IS pro správu letních táborů 

   Autor: Regál Jindřich; Vedoucí práce: Mannová Božena; Oponent práce: Šebek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací informačního systému pro správu letních táborů a podporu chodu neziskové organizace. Funkce a požadavky byly určeny dle potřeb organizace SHM Klub Praha - Počernice, z. s. Byla ...
  • Rozšíření herně-teoretických modelů o subracionální adaptivní chování 

   Autor: Ondráček Jakub; Vedoucí práce: Vaněk Ondřej; Oponent práce: Čermák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Pašovaní drog představuje hlavní hrozbu pro bezpečnost obyvatel Spojených států amerických. Od 70. let Spojené státy investovaly miliardy dolarů do programů zaměřených na zamezení toku ilegálních drog do Spojených států, ...
  • Analýza výkonu řešiče systému generálního klíče a hlavních klíčů 

   Autor: Hořeňovský Martin; Vedoucí práce: Černoch Radomír; Oponent práce: Vyskočil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato práce popisuje existující řešič systémů generálního klíče vyvinutý na katedře počítačů, FEL, ČVUT, který je založený na problému SAT. Práce poskytuje přehled, jak se systém generálního klíče převádí na problém SAT, ...
  • Aplikace pro zobrazení dojezdu elektrokola 

   Autor: Kuznetsova Anastasia; Vedoucí práce: Hrnčíř Jan; Oponent práce: Černoch Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Cílem této diplomové práce bylo vytvořit mobilní aplikaci pro výpočet dojezdu elektrického kola typu pedelek na základě dat získaných od uživatele a informací o terénu. Na základě analýzy existujících řešení byly odvozeny ...
  • Rozšíření prostředí Process Simulate pro optimalizaci robotických buněk 

   Autor: Dryk Jan; Vedoucí práce: Šůcha Přemysl; Oponent práce: Pochylý Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Process Simulate od firmy Siemens je průmyslovým standardem v oblasti softwaru pro návrh výrobních linek. Umožňuje výrobcům plánovat a ověřovat montážní linku dlouho než začneme stavět budovu. Tato práce usiluje o to, aby ...
  • Doporučovací systém pro eshop 

   Autor: Čiefová Martina; Vedoucí práce: Drchal Jan; Oponent práce: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Cieľom tejto diplomovej práce je vykonať dôležité kroky pred uvedením odporúčacieho systému do prevádzky internetového obchodu. Práca obsahuje analýzu ponúknutých dát od e-shopu Kickz a návrh vhodnej metodológie vyhodnocovania ...
  • Model poptávky po taxi službách založený na datech 

   Autor: Chmelař Matej; Vedoucí práce: Drchal Jan; Oponent práce: Šourek Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Táto práca uvádza prehľad metód určených na modelovanie a predikciu taxi dopytu, s využitím informácii dostupných z dát, pozostávajúcich hlavne z GPS lokalizácie, a časových značiek. Úlohou je vyvinúť program, ktorý dokáže ...
  • Kolorizace černobílých obrazů s využitím neuronových sítí 

   Autor: Futschik David; Vedoucí práce: Sýkora Daniel; Oponent práce: Čech Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Automatické obarvovaní šedotónových obrázků se v posledních letech stalo více zkoumanou oblastí, zejména díky rozšířenému používání hlubokých konvolučních neuronových sítí. Cílem této práce je pokusit se aplikovat tuto ...
  • Registr členů klubu Hlávkova kolej 

   Autor: Dendis Martin; Vedoucí práce: Kubr Jan; Oponent práce: Purchart Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Cílem této práce je navrhnout a implementovat nový informační systém pro evidenci členů klubu Hlávkova kolej a řízení přístupu ke službám klubu, který nahradí stávající nevhodné řešení. Práce popisuje celý vývojový cyklus ...
  • Vylepšení detekce plagiátů v BRUTE 

   Autor: Votroubek Tomáš; Vedoucí práce: Pošík Petr; Oponent práce: Hrstka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   V této práci porovnáme detektor plagiarismu použitý na online odevzdávacím systému ČVUT BRUTE s běžně dostupnými detektory. Na základě testů, identifikujeme časté nedostatky detekčních systémů, navrhneme a implementujeme ...