Novinky

Department of Computer Science and Engineering

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • 3D Webová aplikace pro demonstraci různých úhlů pohledu na řešení problémů 

  Autor: Antonín Wingender; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Sedláček David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
  Tunnel vision a podobné úkazy jsou problémem u mnohých lidí. Největší dopad však mají na lidi v managementu a ty, jejichž rozhodnutí mají velký dopad na lidi kolem nich. Mít v takovém případě omezený pohled na věc nebo ...
 • Comparative analysis of binary classification algorithms 

  Autor: Zulfiia Galimzianova; Vedoucí práce: Bureš Miroslav; Oponent práce: Pinyagina Olga
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  GALIMZIANOVA, Zulfiia: Srovnávací analýza binárních algoritmů klasifikace. [Diplomová práce] - České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická, Katedra informatiky. Vedoucí práce: Ing. Miroslav Bureš, Ph.D. ...
 • Construction and analysis of the graph of social network professional communities 

  Autor: Adel Shavalieva; Vedoucí práce: Frajták Karel; Oponent práce: Tumakov Dmitrii
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  Analýza sociálních sítí je studiem sociálních sítí, které se zabývají sociálními vztahy z hlediska teorie sítí. Je široce používán v řadě aplikací a oborů, např. výběr segmentů uživatelů pro cílené reklamní kampaně nebo ...
 • Probabilistic calculation of incomplete social network user data 

  Autor: Nadiya Yangirova; Vedoucí práce: Frajták Karel; Oponent práce: Tumakov Dmitrii
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  YANGIROVA, Nadiya: Pravděpodobnostní výpočet neúplných uživatelských dat sociální sítě. Diplomová práce - České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická, Katedra informatiky. Vedoucí práce: Ing. Karel ...
 • Pattern recognition with neural networks 

  Autor: Regina Latypova; Vedoucí práce: Frajták Karel; Oponent práce: Makletsov Sergey Vladislavovich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  Cílem práce je návrh a vývoj modulu, který vybere optimální aktivační funkci ze zadané parametrické rodiny. Jsou uvažovány umělé neuronové sítě s dopředným posunem různých konfigurací pro problém rozpoznávání vzorů. Jsou ...
 • Využití algoritmu inkrementálního generování strategií pro klasifikaci akcí útočníka 

  Autor: Prokop Šilhavý; Vedoucí práce: Bošanský Branislav; Oponent práce: Kuželka Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
  Diplomová práce se zabývá použitím algoritmu inkrementálního generování strategií v nekonečných hrách. Konkrétně se zaměřuje na jeho využití při klasifikaci akcí útočníka. Nejprve jsme si formalizovali problém adversariální ...
 • Vývoj molekulárních reprezentací pro aplikaci strojového učení v kvantové chemii a spektroskopii 

  Autor: Štěpán Sršeň; Vedoucí práce: Železný Filip; Oponent práce: Svozil Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
  Tato práce se zabývá aplikací strojového učení do oblasti kvantové chemie a spektroskopie, kde je hlavním problémem kvantitativních výpočtů jejich časová náročnost. Hlavním cílem je vývoj a testování vhodných molekulárních ...
 • Modely pro minimalizaci spotřeby robotických buněk 

  Autor: Matěj Petr; Vedoucí práce: Šůcha Přemysl; Oponent práce: Benedikt Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
  Optimalizace spotřeby energií je důležitým problémem dneška. Zejména v průmyslu, kde jsou často využívány robotické buňky. Tato práce se zaměřuje na optimalizaci spotřeby robotických buněk. Práce definuje problém jako ...
 • Daty řízený algoritmus pro rozvrhování na jednom stroji 

  Autor: Michal Bouška; Vedoucí práce: Novák Antonín; Oponent práce: Horák Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
  V této práci představuje metodu pro řešení problému Single machine total tardiness problem. Analyzovali jsme užití Deep learning metod, pro Single machine total tardiness problem. Využili jsme rozděl a panuj algoritmu a ...
 • Apriorní modely pro rubustní adversariální hluboké učení 

  Autor: Jose Ananias Hilario Reyes; Vedoucí práce: Flach Boris; Oponent práce: Schlesinger Dmitrij
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
  Hluboké sítě naučené standardními metodami diskriminačního učení jsou náchylné k protichůdným vzorům. Výcvik nepřátelsky robustních hlubokých sítí proto vyžaduje nové metody učení. Jednou zajímavou možností je zahrnout ...
 • Automatická detekce intronů v genomech hub pomocí pravděpodobnostních modelů 

  Autor: Marek Zvara; Vedoucí práce: Kléma Jiří; Oponent práce: Větrovský Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
  Huby sú rozmanité spoločenstvo a pri veľa druhoch doposiaľ nepoznáme ich genóm a funkcie ich génov. Detekcia intrónových oblastí môže pomôcť k vzájomnému celogenómovému porovnaniu húb a určenie ich vzájomných príbuzností. ...
 • Adversarialní strojové učení pro detekci škodlivého chování v síťové bezpečnosti 

  Autor: Michal Najman; Vedoucí práce: Lisý Viliam; Oponent práce: Bím Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
  Adversarialní strojové učení má v principu dva cíle: navrhnout útočníka, který je schopen obejít detektor; a detektor, který úspěšně detekuje dané útočníky. Tyto protichůdné motivy jsou v této práci modelovány pomocí teorie ...
 • Integrace frameworků relačního a hlubokého strojového učení 

  Autor: Marián Briedoň; Vedoucí práce: Šourek Gustav; Oponent práce: Drchal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
  V posledných rokoch dosahujú hlboké neurónové siete významných úspechov v mnohých oblastiach strojového učenia, ako je spracovanie prirodzeného jazyka, vytváranie zvukových súborov alebo dokonca čítanie pier. Všetky tieto ...
 • Hledání sekundarních struktur v primarních strukturách nukleových kyselin 

  Autor: Anh Vu Le; Vedoucí práce: Kléma Jiří; Oponent práce: Pospíšek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Struktura RNA molekul je významná z hlediska jejich funkce a regulace. Na objev konkrétní funkční struktury v genomu pak může být nahlíženo jako na objev funkce s ní spojené. Translace nezávislá na 5' čepičky je jednou z ...
 • Efektivní výpočet podobnosti sekundárních struktur RNA 

  Autor: Marek Hrvol; Vedoucí práce: Kléma Jiří; Oponent práce: Pospíšek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Tato práce se zaobírá porovnáváním sekundárních struktur RNA pomocí mělkých neuronových sítí. Název nově vytvořené metody je Struc2Vec. Způsob výpočtu je založen na přepisu sekundárních struktur na slova, která jsou následně ...
 • Automatická detekce intronů v genomech hub pomocí metod strojového učení 

  Autor: Denis Baručić; Vedoucí práce: Kléma Jiří; Oponent práce: Baldrian Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Tato práce se zabývá problémem detekce intronů v DNA hub. Správná detekce intronů je stěžejní pro rozpoznání druhu na základě neznámé DNA sekvence. Introny však nelze identifikovat pomocí sady jednoduchých pravidel. Z toho ...
 • Použití jazykových modelů v neautoregresivním neuronovém strojovém překladu 

  Autor: Zdeněk Kasner; Vedoucí práce: Helcl Jindřich; Oponent práce: Šourek Gustav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  V této práci navrhujeme způsob pro zlepšení plynulosti výstupu neautoregresivního modelu pro neuronový strojový překlad. Využíváme k tomu rozšířený model pro počítání skóre během paprskového prohledávání. Skóre vypočítáváme ...
 • Rozvrhování úloh s neurčitou dobou trvání na paralelních identických strojích 

  Autor: Richard Štec; Vedoucí práce: Novák Antonín; Oponent práce: Bošanský Branislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Táto práca sa zaoberá problémom stochastického rozvrhovania, kde trvanie úlohy nie je presne známe, ale je popísané normálnym pravdepodobnostným rozdelením. Úlohou je nájsť taký rozvrh, ktorý maximalizuje pravdepodobnosť, ...
 • Optimalizace procesu vyhodnocování vzorků v laboratoři: analýza problému založená na datech 

  Autor: Karel Gavenčiak; Vedoucí práce: Šůcha Přemysl; Oponent práce: Kléma Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Využití optimalizačních postupů v nemocničním prostředí je dnes široce zkoumané téma, nicméně problémy týkající se laboratoří zůstávají pozadu. Tato práce si klade za cíl právě tuto oblast a věnuje se optimalizaci pracovního ...
 • Modely omezené racionality v algoritmu minimalizace hypotetické lítosti 

  Autor: David Milec; Vedoucí práce: Lisý Viliam; Oponent práce: Černý Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  V mé práci jsem se soustředil na využívání soupeřů s modelem omezené racionality, kterým je například quantal response, ve velkých extenzivních hrách s omezenou informací. Definoval jsem dva nové koncepty řešení, quantal ...

Zobrazit další