Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování elektronicky ovládané diferenciální kapalinové spojky 

   Author: Jan Cabicar; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Fojtík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Tato práce se zaměřuje na modelování systému kapalinové spojky použité pro ovládání elektronicky ovládaného diferenciálu s omezeným prokluzem vyráběným firmou EATON. Koeficient tření je důležitou součástí systému kapalinové ...