Now showing items 1-8 of 8

  • Detekce teplonosného média z provozních dat odstředivého čerpadla 

   Author: Ondřej Šrámek; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Řehoř Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Tato práce se zabývá detekcí teplonosného média jedno-trubkových otopných systémů. V~úvodu práce je vyhodnocen vliv vybraných vlastností přepravované kapaliny na~výkon odstředivého čerpadla. Následně je představen postup ...
  • Distribuovaná identifikace budov 

   Author: Bäumelt Tomáš; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Trnka Pavel
   Tato diplomová práce se zabývá identifikací budov. Nejprve jsou vytvořeny pomocí RC obvodů dva teplotní modely budovy jako lineární časově neproměnné systémy spojitého času. Tyto modely budou poté použity během simulací a ...
  • Kyberneticko-fyzický testbed pro jednopotrubní otopné soustavy 

   Author: Zelenka David; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Salaj Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Cílem práce je navržení testovací stolice pro jednopotrubní otopné zařízení, jehož funkci potřebujeme otestovat. Stolice nám umožní měřit výkon testovaného zařízení, zkoumat jeho vliv na další zařízení v otopné soustavě a ...
  • Modelování závislostí provozních dat pro automatickou kontrolu provozu technického zařízení budov 

   Author: Martin Žižka; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Cigler Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou automatické kontroly provozu technického zařízení budov (TZB). Nejprve jsou představeny možné dopady chyb provozování TZB a následně je nastíněno základní dělení metod modelování. ...
  • Prediktivní řízení budov s jednopotrubním otopným systémem 

   Author: Předota Jan; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Jiří Řehoř
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato práce se zabývá problematikou teplovodního vytápění v budovách, ve kterých jsou využity jednopotrubní otopné systémy. Popisuje tepelné vztahy v budovách a vztahy týkající se přenosu tepla skrze teplotní výměníky. ...
  • Řízení klimatické jednotky 

   Author: Dostál Jiří; Supervisor: Ferkl Lukáš; Opponent: Široký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Řízení tepelného toku výměníkem 

   Author: Zlevor Ondřej; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Vyhlídal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá řízením tepelného toku v jednofázovém tepelném výměníku voda-vzduch, kdy řízeným vstupem je hmotnostní tok vody. Nejprve byla odvozena parciální diferenciální rovnice popisující tepelný výměník, následně ...
  • Využití rozhodovacích stromů při návrhu pravidel pro detekci poruch technických zařízení budov 

   Author: Martin Zázvorka; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Samusevich Raman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Diplomová práce se zabývá využitím rozhodovacích stromů při návrhu pravidel pro detekci poruch technických zařízení budov. V první části této práce jsou představeny koncepty strojového učení a jsou popsány rozhodovací ...