Now showing items 1-2 of 2

  • Online detekce klíčových parametrů fermentačního výrobního procesu 

   Author: Kohout Jan; Supervisor: Cigler Jiří; Opponent: Široký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Optimalizace řízení provozního větrání tunelového komplexu Blanka 

   Author: Talíř Vojtěch; Supervisor: Šulc Jan; Opponent: Cigler Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Diplomová práce se zabývá vylepšením a optimalizací provozního větrání v tunelu s komplexní strukturu i systém větrání. Práci lze rozdělit na tři hlavní části. První část pojednává o matematickém modelování proudění vzduchu ...