Now showing items 1-1 of 1

  • Automatizace procesu přesného měření s využitím laser trackeru a průmyslového robota 

   Author: Václav Kubáček; Supervisor: Jochman Tomáš; Opponent: Maslikiewicz Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá automatizací procesu přesného měření s využitím laser trackeru a průmyslového robotu. Úkolem je navrhnout způsob komunikace mezi kontrolérem robotu, kontrolérem laser trackeru a aplikačním ...