Now showing items 1-1 of 1

    • Ustálený stav fuzzy dynamického systému 

      Author: Pavlík Šimon; Supervisor: Hušek Petr; Opponent: Pytelková Renata
      Hlavním cílem mé bakalářské práce je navrhnout fuzzy systém s využitím rekurzivní metody nejmenších čtverců (RLS), která bude použita k aproximaci grey-box dynamického nelineárního modelu, o němž předem víme, že je monotónní. ...