Now showing items 1-2 of 2

  • Odhadování decelerace vozidla fúzí měření z akcelerometru a odometrie 

   Author: Matouš Vondrášek; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Pachner Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tato práce se zabývá odhadem decelerace vozidla. Toho je dosaženo fúzí měření z akcelerometru a odometrie. Měření z odometrie je nejprve zpracováno na rychlost. K potlačení šumu a samotné fúzi následně poslouží komplementární ...
  • Odhadování sklonu vozovky multisenzorickou fúzí na palubě vozidla 

   Author: Radek Chládek; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Pachner Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na odhad sklonu vozovky na základě multisenzorické fúze na palubě kolejového vozidla. Znalost sklonu vozovky se ukazuje být kritickou informací pro vývoj antikolizních systémů, a to zejména ...