Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace algoritmů pro hledání časových vzorů v komponentech modelů prostředí pro autonomní roboty 

   Author: Lubor Šída; Supervisor: Vintr Tomáš; Opponent: Majer Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   Obsahem této bakalářské práce je komparativní analýza algoritmů používaných v mobilní autonomní robotice pro dynamické mapování a návrh možných postupů pro zlepšení jejich výkonnosti. Popisuje výběr vhodného datasetu a ...