Now showing items 1-1 of 1

  • Praktický OCR systém založený na moderních neuronových sítích 

   Author: Troller Milan; Supervisor: Baudiš Petr; Opponent: Listík Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Již dávno bylo jasné že OCR (Optical Character Recognition) je kýženým cí- lem. Na dosažení tohoto cíle bylo vyna- loženo v průběhu desetiletí značné úsilí. V současnosti je tento problém poklá- dán za více méně vyřešený, ...