Now showing items 1-1 of 1

  • Trakční algoritmy vozu pro nízké rychlosti 

   Author: Jan Kohout; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Lászlo Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-12)
   V této práci se zabývám vývojem systému řízení trakce vozidla. Cílem bylo vyvinout systém řízení trakce, který funguje při rychlostech blízkých nule. Nejprve jsem popsal dostupné matematické modely pro pneumatiky a vozidlo, ...