Now showing items 1-1 of 1

  • Automatické řízení tahu vrtule s proměnným úhlem nastavení 

   Author: Jakub Lorenc; Supervisor: Belák Jan; Opponent: Kratochvíl Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   Práce směřuje k návrhu řízení stavitelné vrtule poháněné elektrickým motorem. Práce se převážně zabývá konstrukcí expe-rimentální platformy a tvorbou matema-tického modelu stavitelné vrtule poháněné BLDC motorem. V závěru ...