Now showing items 1-1 of 1

  • Algoritmy pro palubní odhadování pohybových stavů vozidla pomocí multisenzorické fúze 

   Author: Jakub Kašpar; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Herman Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Byl navržen a otestován lokalizační algoritmus určený pro tramvaje. Algoritmus využívá rozšířeného Kalmanova filtru k fúzi měření z přijímače satelitní navigace, inerciální měřicí jednotky a odometrie.