Now showing items 1-1 of 1

  • Automatické sledování vozidla na platformě F1/10 

   Author: Jakub Hortenský; Supervisor: Vlasák Jiří; Opponent: Grossman Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-07)
   Hlavním zájmem této bakalářské práce je automatické sledování vozidla na platformě F1/10. Byly popsány a implementovány dva způsoby lokalizace objektu. Dvě varianty algoritmu, který generuje trajektorii, byly implementovány, ...