• Řízení bezkartáčových stejnosměrných motorů 

      Autor: Suslov Andrej; Vedoucí práce: Pokorný Matouš; Oponent práce: Jahoda Jaroslav
      Tato práce se zabývá návrhem a implementací řízení soustavy čtyř bezkartáčových motorů, která má sloužit k řízení mobilní čtyřkolé robotické platformy. Jsou v ní popsány základní vlastnosti bezkartáčového stejnosměrného ...