Now showing items 1-1 of 1

    • Řízení bezkartáčových stejnosměrných motorů 

      Author: Suslov Andrej; Supervisor: Pokorný Matouš; Opponent: Jahoda Jaroslav
      Tato práce se zabývá návrhem a implementací řízení soustavy čtyř bezkartáčových motorů, která má sloužit k řízení mobilní čtyřkolé robotické platformy. Jsou v ní popsány základní vlastnosti bezkartáčového stejnosměrného ...