• Návrh fyzikálního modelu s moderními řídicími prostředky 

      Autor: Froněk Tomáš; Vedoucí práce: Burget Pavel; Oponent práce: Haumer Zdeněk
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
      Tato prace popisuje výrobu a programování 3DOF RPS platormy jak školního modelu pro výuku automatizace a průmyslového řízení. Zpětnovazební smyčka je realizována pomocí průmyslové kamery a model je řízen standardním PLC. ...