Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh fyzikálního modelu s moderními řídicími prostředky 

   Author: Froněk Tomáš; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Haumer Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato prace popisuje výrobu a programování 3DOF RPS platormy jak školního modelu pro výuku automatizace a průmyslového řízení. Zpětnovazební smyčka je realizována pomocí průmyslové kamery a model je řízen standardním PLC. ...