• Měření obsahu alkoholu v procesu fermentace 

      Autor: Goldman Gil; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Vondraš Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
      V této práci budu prozkoumávat moderní metody měření postupu fermentačních procesů v mikropivovaru. Dále budu implementovat a testovat automatické řešení na monitorování postupné akumulace ethanolu během procesu fermentace piva.