• Plánování pohybu pro 3D objekty 

      Autor: Filyó Dominik; Vedoucí práce: Vonásek Vojtěch; Oponent práce: Košnar Karel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
      Plánování pohybu založené na náhodném vzorkování prostoru je moderní přístup k řešení úlohy navigace, která se vyskytuje v mnoha vědeckých disciplínách. Tato práce je věnovaná analýze a použití všech významných algoritmů ...