Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení topologie bezdrátových adhoc sítí s využitím bezpilotních prostředků 

   Author: Elis Pavel; Supervisor: Rollo Milan; Opponent: Volf Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-30)
   Cílem této práce je seznámit se s problematikou mobilních ad hoc sítí (MANET), s problematikou rízení jejich topologie a s frameworky, které se pro simulaci komunikace v takových sítích používají. Na to následne navázat ...