Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh řídicího software pro měnič pro elektrickou formuli 

   Author: Vojtěch Michal; Supervisor: Efremov Denis; Opponent: Cejnar Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řídicího systému frekvenčního měniče pro elektrický závodní vůz. Je odvozen matematický model synchronního motoru s permanentními magnety (PMSM) pomocí konceptu prostorových vektorů, ...