Now showing items 1-3 of 3

  • Automatické řízení bezpilotní helikoptéry v systému ROS 

   Author: Machálek Jan; Supervisor: Báča Tomáš; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato práce se zabývá návrhem systému řízení polohy pro bezpilotní letecká vozidla (UAV). Vyšetřujeme dva přístupy, PID regulátor a backstepping regulátor. Regulátory byly integrovány do stávajícího prostředí. Oba regulátory ...
  • Hardwarově akcelerované rizikové plánování ve scénářích městské vzdušné mobility 

   Author: Ondřej Toman; Supervisor: Čížek Petr; Opponent: Báča Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   Algoritmus Risk-based RRT* umožňuje plánovat trajektorie bezpilotních letounů tak, aby byly minimalizovány škody způsobené případnou havarí. Možnost reálného nasazení a tím i zvýšení bezpečnosti leteckého provozu však ...
  • Protikolizní systém pro robotickou helikoptéru 

   Author: Štercl Jan; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Báča Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato práce se zaobírá návrhem protikolizního systému pro robotickou helikoptéru. Cílem je modifikace řídícího systému tak, aby se zabránilo střetu s objekty uvnitř budov. Již existující řídící systém čtyřrotorového vrtulníku ...