• Komunikace pro distribuované řízení kolony vozidel na autodráze 

      Autor: Vlasova Anastasia; Vedoucí práce: Herman Ivo; Oponent práce: Ahmad Aasem
      Tento dokument ze zabývá implementací bezdrátové komunikace mezi autodráhovými autíčky. Tato komunikace je použita pro implementaci dopředného řízení, o které je rozšířen již implementovaný zpětnovazební kaskádní regulátor ...