Now showing items 1-1 of 1

    • Komunikace pro distribuované řízení kolony vozidel na autodráze 

      Author: Vlasova Anastasia; Supervisor: Herman Ivo; Opponent: Ahmad Aasem
      Tento dokument ze zabývá implementací bezdrátové komunikace mezi autodráhovými autíčky. Tato komunikace je použita pro implementaci dopředného řízení, o které je rozšířen již implementovaný zpětnovazební kaskádní regulátor ...