Now showing items 1-1 of 1

  • Senzorické vybavení pro posturometrickou platformu 

   Author: Adam Šťastný; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Liškář Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Práce se zabývá návrhem senzorické platformy pro měření posturometrických dat pacienta. Práce se zaměřuje na výběr vhodného senzorického vybavení platformy, komunikačního protokolu pro posílání změřených dat a na návrh ...